Forskning til årsmøde

Vejledning for abstracts til Mogens Fog Foredragskonkurrence og til postersessionen

 1. Markér øverst på abstractet om det skal tilmeldes som foredrag og/eller som poster.
 2. Bedømmelsesudvalget udvælger de bedst egnede foredrags-abstracts til foredragskonkurrencen. De evt. fravalgte vil blive tilbudt posterpræsentation efter aftale med DNS sekretæren.
 3. Abstracts skal være på engelsk, i A4 format med enkelt linieafstand, må ikke over­stige 200 ord og skal helst sendes i en vedhæftet word-fil i en e-mail.

Sidste frist for indsendelse til sekretær Eva Rahbek, Fællessekretariatet, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, e-mail: er@dadl.dk, angives ved mail før årsmøde.

Mogens Fog prisen – Fonden for Neurologisk Forskning

Mogens Fog prisen uddeles til de bedste foredrag ved det årlige fællesmøde af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af fond­ens bestyrelse og repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab efter nedenstående retningslinjer.

 1. Et foredragsabstract (bemærk kun et) indsendes til sekretæren for Dansk Neurologisk Selskab med overholdelse af den gældende tidsfrist. Abstractet mærkes Mogens Fog prisen.
 2. Fondens bestyrelse udvælger de bedste abstracts (max 8) til at deltage i fore­drags­konkurrencen, der er placeret i en separat session under årsmødet.
 3. Foredraget skal omhandle et ikke tidligere publiceret klinisk eller eksperimentelt forskningsprojekt inden for det neurologiske/neurokirurgiske fagområde.
 4. Foredragsholderen bør være den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det fremlagte projekt.
 5. Foredragsholderen skal være under 40 år gammel.
 6. Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.

Efter ovennævnte bedømmelsesudvalgs afgørelse uddeles Mogens Fog Prisen.
Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag. Præmierne fra Mogens Fog foredragskonkurrencen skal indsættes på en forskningskonto på et hospital eller et universitet, men anvendelsen af midlerne er ikke øremærkede.

Dansk Neurologisk Selskabs posterpris

Dansk Neurologisk selskabs posterpris på DKR 5.000,- uddeles af DNS til den bedste poster ved Dansk Neurologisk Selskabs årsmøde efter nedenstående retningslinier:

 1. Et eller flere abstracts indsendes til sekretæren for DNS med overholdelse af den gældende tidsfrist.
 2. Posteren skal omhandle et klinisk eller eksperimentelt forsk­ningsprojekt inden for det neurologiske fag­område.
 3. I forbindelse med postersessionen, der afholdes som en selvstændig session under års­mødet, forventes der en kort, mundtlig præsentation af projektet og en efterfølg­ende diskussion foran posteren.
 4. Præsentationen skal foretages af den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det frem­lagte projekt.
 5. Posterens format skal være max. 1.0 m i bredde og max. 1.2 m i højde.
 6. Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.

Bedømmelsesudvalget udpeges af DNS’ bestyrelse. Der lægges vægt på en samlet vurdering af projektets indhold, udførelse og præsentation.
Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag.

opdateret 09-11-2017 af Siska