Lundbeckfonden Scholarstipendier

Dansk Neurologisk Selskab har efter ansøgning hos Lundbeckfonden fået midler til finansiering af 10 årlige scholarstipendier på hver DKK 140.000- . Der uddeles 5 stipendier to gange om året.

Ansøgningsfristen er forlænget til den 01.01.2019.
Bedømmelsen og uddelingen vil finde sted umiddelbart efter.
Ansøgningen sendes til: DNS, Johanne Mosdal på adr.: jm@dadl.dk.

Se Bestemmelser-for-Lundbeckfond-scholarstipendium-Neurologi og ansøgningsskema.

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, juni 2018:

 • Flemming Winther Bach, Daniel Sørensen, Aarhus Universitetshospital, til projektet:  Exploring mechanisms of migraine using a novel transcranial magnetic stimulation (TMS9 method – threshold tracking TMS (TT-TMS)
 • David Brooks, Pardis Zarifkar, Aarhus Universitetshospital, til projektet:  Resting state networks as biomarker for the prediction of cognitive decline in Parkinsons Disease
 • Anne Sabers, Anna-Sofia Lindh, Rigshospitalet, til projektet:  Effect on non-invasive vagus nerve stinulation on interrictal epileptiform activity evaluated by intercraniel quantitative EEG recording
 • Rigmor Højland Jensen, Charlotte Havelund Nykjær, Rigshopitalet – Glostrup, til projektet:  Effects of psilocybin on chronic Cluster headace: An openlabel clinical trial
 • Messoud Ashina, Ditte Georgina Zhang, Rigshopitalet – Glostrup, til projektet: Investigation of vascular hyperreactivity in migraine and rosacea patients using experimental models
 • Morten Blaabjerg, Gudrún Gunnarsdóttir, Odense Universitetshospital – til projektet: Basalganglie-antistoffer: Klinisk betydning hos børn og voksne
 • Lars H. Pinborg, Freja Johanne K. Jespersen, Rigshospitalet til projektet: Imaging of microglia activation in MS befor and after high efficacy treatment with ocrelizumab
 • Annemette Løkkegaard, Mohamed El Haddouchi, Bispebjerg Hospital, til projektet: Behavioural profiling of disease-related cognitive and motor impairment with focus on dopaminergic effects in Parkinsons´s disease and potential correlation to biomarkers
 • Nanna Witting, Jesper Helbo Storgaard, Rigshospitalet, til projektet: Ketonas as treatment option in McArdle disease

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, december 2017:

 • Hanne Krarup Christensen, Josefine Grundtvig, Bispebjerg Hospital, til projektet:  The Capital Region Anticoagulation-related intracerebral haemorrhage study – A multicenter cohort study
 • Gitte Moos Knudsen, Sara Marie Larsen, Rigshospitalet, til projektet:  Effects of sleep deprivation and adrenergic inhibition on glymphatic flow in humans
 • John Vissing, Tahmina Khawajazada, Copenhagen Neuromuscular Center, til projektet –  Udvikling af diagnostiske screeningstest til personer med mitokondriesygdom
 • Jette Frederiksen, Terese Kansing, Rigshospitalet Glostrup, til projektet:  Aldersrelaterede forandringer for Multipel Sclerose (dissemineret sclerose): Betydning for patofysiologi og prognose og behandling af ældre sclerosepatienter
 • Morten Blaabjerg, Abdullahi Muhamed, Odense Universitetshospital, til projektet: Autoantistoffer med paranodale proteiner i kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati
 • Troels Wienecke, Basit Chaudhry, Sjællands Universitetshospital – til projektet: Proxymal atrial fibrillation detection in ischemic stroke – Comparing two semi-automatic analytical methods
 • Jes Olesen, Helene Rønde Bjerg, Dansk Hovedpine Center, Glostrup til projektet: Towards a pragmatic human model for migraine drug testing: Cilostazol in MO patients

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, juni 2017:

 • Jakob Christensen, Christine Aarenstrup Daugaard,  Århus Universitetshospital, til projektet: Prenatal Valproate exposure and risk of mental retardation in the offspring.
 • Olaf B Paulson, Nizar Hamrouni, Rigshospitalet til projektet: Neurological diseases diagnosed using MR at 3 and 7 Tesla – Focus on brain tumors.
 • Steen Gregers Hasselbalch, Nadia Dyremose, Rigshospitalet, til projektet: The significance of vascular burden on progression in a spectrum of Alzheimer’s and Vascular dementia using manual and automatic rating.
 • Søren Bak, Sofie Sander Høgedal, Odense universitetshospital, til projektet: STACY _ STroke And CYtokines.
 • Annemette Løkkegaard, Aske Nicolai Høck, Bispebjerg hospital, til projektet: Et randomiseret dobbelt-blindt cross-over studie af Dyb hjerne Stimulationsbehandling hos patienter med dystoni. En langtidsopfølgning af stimulation i STN eller Pallidum.

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, december 2016:

 • Prof. Jes Olesen, Rigshospitalet til projektet: Co-morbiditet i familiær migræne: Co-segregering med depression, cerebral apopleksi og epilepsi i familier med mendelsk-lignende tilfælde af migræne.
 • Prof. Steen G. Hasselbalch, Rigshospitalet til projektet: Cerebrospinal fluid markers to differentiate vascular dementia from normal pressure hydrocephalus.
 • Prof. Søren H. Sindrup, Odense Universitetshospital til projektet: Etiology of small fiber neuropathy and other chronic neruopathies: can a standardized work-up provide new insights?
 • Prof. Grethe Andersen, Århus Universitetshospital til projektet: Patent Foramen Ovale closure vs medical therapy as secondary prophylaxis among young cryptogenic stroke patients.

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, august 2016:

 • Prof. John Vissing, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet til projektet: Kraft i lægmuskulaturen i patienter med mitokondiesygdomme.
 • Prof. Gitte Moos Knudsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet til projektet: Changes in the brain’s reward Circuit and in body mass index following intervention with selective serotonin reuptake inhibitors.
 • Klinisk Prof. Rigmor Højland Jensen, Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet Glostrup til projektet: Anvendelse af 3D fotos som diagnostik markør ved Hortons Hovedpine.
 • Overlæge, Ph.d. Jakob Christensen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Infections and epilepsy.
 • Forskningslektor, overlæge, Ph.d. Morten Blaabjerg, Neurologisk afdeling, Odense Universitetshospital til projektet: Validering af fatigue skalaer og undersøgelse af fatigue efter anti-LGI1-encefalitis.

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, januar 2016:

 • Prof. Grethe Andersen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Serotonin og stroke – link mellem serotonintransporteren og følger efter stroke bedømt på kognition og depressive symptomer
 • Prof.Steen Hasselbalch,Neurologisk afdeling, Rigshospitalet til projektet: Quantitative measurements of motor signs in neurodegenerative diseases: a proof-of-concept study
 • Prof. Messoud Ashina, Dansk Hovedpinecenter, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet-Glostrup til projektet: Elastografi og palpation af perikranielle muskler før og efter amitriptylinbehandling ved kronisk spændingshovedpine
 • Overlæge Christina Kruuse, Neurologisk afd., Herlev Hospital til projektet: Effekt af glukagon-like peptid (GLP-1) baseret sukkersygemedicin ved slagtilfælde
 • Overlæge Jakob Christensen, Neurologisk afdeling, Århus Universitetshospital til projektet: Accidental death in persons with epilepsy

 

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, juni 2015:

 • Henning Andersen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet: sCD163 & CD19 as a candidate biomarker in chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy (CIDP)
 • Rigmor Jensen, Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup, med projektet: Papilledema in a rat model of increased intracranial pressure: A method study
 • Jakob Blicher, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, med projektet:  Kortikal GABA aktivitet ved posttraumatisk hovedpine og migræne med aura; et MR spektroskopi studie
 • Jes Olesen, Dansk Hovedpine Center, Rigshospitalet Glostrup, med projektet: Identification of novel drug targets by transcriptomic and biochemical analysis during a migraine attack in humans
 • Jakob Christensen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet: Kognitive problemer hos børn, som har været udsat for antiepileptisk medicin under graviditeten eller under opvæksten

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, januar 2015:

 • Henning Andersen, Neurologisk afd. Århus Universitetshospital, med projektet:
  Gastrointestinal transit time in patients with severe acquired brain injury
 • Hatice Tankisi, Klinisk Neurofysiologisk afd., Århus Universitetshosp., med projektet:
  Oxaliplatin-induced neurotoxicity: Axonal excitability changes in relation to neuropathic pain
 •  Søren Sindrup, Neurologisk afd. Odense Universitetshospital, med projektet:
  Fibromyalgia: towards less-invasive and less-expensive diagnosis of underlying small-fibre polyneuropathy
 • Lars Pinborg,, Neurologisk afd. Rigshospitalet, med projektet:
  Automatisk detektion af strukturelle forandringer hos raske mennesker og patienter opereret for epilepsi i perioden 2011-2014
 • Troels Wienecke, Neurologisk afd. Roskilde Sygehus, med projektet:
  Neuromuskulær Elektrisk Stimulation (NMES), motorisk funktion og neuronal plasticitet efter iskæmisk apopleksi

Vindere af Lundbeckfondens scholarstipendium, September 2014:

 • Astrid Juel Terkelsen, Neurologisk afd., Århus Universitetshosp., med projektet:
  Standardisering af metoder til diagnosticering af småfiberneuropati
 • Gitte Moos Knudsen, Neurobiol. Forskningsenhed, neurol. Klinik, Rigshospitalet, med projektet:
  Association between 5-HT-18 receptor binding, aggression and sex hormon elevels
 • John Vissing, Neuromuskulær forskn.enhed Rigshospitalet, med projektet:
  Translationel medicinsk behandling af muskeldystrofier med vækstfaktorer.
 • Messoud Ashina, Dansk Hovedpinecenter, neuro.afd.N,   Glostrup Hospital, med projektet:
  Virkning af histamin H1 receptor antagonist, clemastin, på PACAP38´s hovedpineudlæsende egenskaber hos migrænepatienter.
 • Morten Blaabjerg, Neuro.afd. OUH, Neurobiol.forskning, SDU, med projektet:
  Synaptisk plasticitet og neurogenese ved autoimmun encefalit.

Opdateret 10-04-2018 af Johanne Mosdal