nNBV

DNS arbejder kontinuert med at opdatere neurologisk National Behandlingsvejledning, nNBV, som kan ses på neuro.dk/nNBV

Nedenfor kan du læse mere. Har du spørgsmål du ikke finder besvaret nedenfor er du velkommen til at skrive til sporgsmaaltilnNBV@neuro.dk

Hvad er nNBV?
Styregruppens retningslinier for nNBV-dokumenternes udformning (En del af de aktuelle nNBV dokumenter afviger i deres 1.udgave i større eller mindre grad fra retningslinjerne. Ved de årlige revisioner forventes disse afvigelser efterhånden at forsvinde.)

Læs evt nyhedsbrev om nNBV fra juni 2014 som giver en bred introduktion til starten af nNBV

Bemærk! ”Open Contribution”
– Hvis du mener at din afdeling allerede har en instruks som er bedre end den i nNBV
– Hvis du har lyst til at være medforfatter om dit yndlingsemne
– Hvis du mener at et nNBV dokument indeholder faktuelle fejl eller mangler
– Hvis du mener at nNBV mangler et dokument
Så meld dig under nNBVs faner!

 

Hvem er med? Hvad er med?
Status/oversigt over planlagte vejledninger, forfattere mm. (opdateret 06.11.14)

Kommissorium for nNBV styregruppen.
Styregruppens sammensætning.
Dagsordner og referater fra styregruppens møder.

Vedtægter for styregruppen og redaktionsgrupperne.
Oversigt over nNBV redaktionsgrupper (opdateret 26.02.2018).

opdateret 26-02-2018 af Siska Frahm-Falkenberg