Kompetancekort til Introuddannelsen

Nedenfor findes kompetencekort til introduktionsuddannelsen i neurologi:

KK_1_intro
KK2_intro
KK3_intro
KK4_intro
KK5_intro
KK6_intro
KK7_intro
KK8_intro
KK9_intro
KK13_intro

Opdateret 24-10-2017 af Siska