Migræne – behandling

 klik her for Printvenlig version (PDF)
Instruks

Formål: Beskrivelse af behandling

Forkortelse: NSAID (non-steroide antiinflammatoriske midler)

Generelle anbefalinger

 • Overvej altid non-farmakologiske behandlingstiltag som bl.a. indbefatter information om årsagerne til migræne, grundig undersøgelse så patienten føler sig tryg og ikke frygter at fejle noget livstruende, identifikation og mulig reduktion af udløsende faktorer, fysioterapi og smerte og stresshåndteringskursus
 • Udeluk medicinoverforbrugshovedpine (se instruks for medicinoverforbrugshovedpine)
 • Optimer anfaldsbehandling
 • Overvej behov for forebyggende behandling

Anfaldsbehandling

Ikke-specifik behandling

 1. Svage analgetika

Paracetamol eller NSAID i sufficiente doser, se tabel 1

 1. Kombinationsbehandling (modificeret London-kur), kan benyttes ved betydende kvalme

a) Domperidon tablet 10 mg eller metoclopramid tablet 10 mg

b) Paracetamol eller NSAID i doser som nævnt under 1.

c) Afslapning og søvn virker lindrende og ved behov kan gives 5 mg diazepam p.o.

Behandlingen kan gentages efter 1 time, dog højst 2 gange per døgn.

Specifik behandling

 1. Triptaner
 • Triptanerne er generelt ligeværdige mht. effekt og bivirkninger, men der kan være betydelig forskel på, hvor godt den enkelte patient responderer på de forskellige triptaner
 • Patienter der ikke har effekt af ét triptan kan have effekt af et andet. Før effekt af triptaner kan udelukkes, bør patienten have forsøgt 3 forskellige triptaner, hver på 3 forskellige anfald
 • Der er betydelige prisforskelle mellem triptanerne
 • Triptaner bør tages tidligt i anfaldet men ikke under aurafasen, da de ikke er effektive her
 • Næsespray og subkutan injektion virker hurtigere end tabletter
 • Nogle patienter kan have øget effekt af at kombinere et triptan med et NSAID
 • Der opnås intet ved at gentage dosis efter 1-2 timer ved mangelfuld effekt. I stedet bør dosis evt. øges ved det næste anfald, en anden administrationsform bruges eller en anden triptan forsøges
 • Orale triptaner kan ved udtalt kvalme/opkastninger kombineres med antiemetika eller der kan anvendes et præparat med ikke-oral administrationsform
 • Ved recidiv af migrænen, oftest efter 6-16 timer, kan dosis gentages
 • Triptaner er bl.a. kontraindiceret ved ukontrolleret hypertension, iskæmisk hjertelidelse og tidligere cerebrale infarkter

For oversigt over de forskellige triptaner samt doser, se tabel 2. For mere detaljeret beskrivelse, se Dansk Hovedpine Selskabs referenceprogram (www.dhos.dk).

 1. Kombinationspræparat

Acetylsalicylsyre 500 mg + Caffein 50 mg (Treo), 2 tabletter højst 4 gange dagligt.

Forebyggende behandling

 • Forebyggende behandling tilbydes for at reducere frekvensen eller sværhedsgraden af anfald
 • Forebyggende behandling bør overvejes hvis
  • antallet af anfald per måned er 2 eller højere
  • der er dårlig effekt af anfaldsmedicin
  • patientens livskvalitet er betydeligt forringet pga. migrænen
  • der er hyppige eller meget langvarige tilfælde af aura
 • Grundig information til patienten om formål, bivirkninger og realistiske forventninger til effekt er vigtig
 • Profylaktisk behandling anses generelt for succesfuld, hvis hyppigheden eller styrken af migræne kan halveres uden at der forekommer for generende bivirkninger
 • Medicinoverforbrug skal være saneret forinden
 • Vælg profylaktisk medikament ud fra videnskabelig evidens for effekt, bivirkningsprofil og konkurrende lidelser
 • Brug langsom optitrering for at minimere bivirkninger
 • Brug hovedpinekalender for at dokumentere effekten
 • Profylaksebehandlingen bør forsøges i minimum 2-3 mdr. på fuld dosis før det endeligt kan vurderes om der er effekt (med mindre det ikke tolereres pga. bivirkninger)
 • Ved effekt bør medicinen forsøges seponeret hver 6-12 mdr. for at sikre, at der fortsat er behov for medicinen

For oversigt over de forskellige første valgs præparater samt doser, se tabel 3. For mere detaljeret beskrivelse af optitrering, doser mv. samt oversigt over yderligere forebyggende præparater, se Dansk Hovedpine Selskabs referenceprogram (www.dhos.dk).

Tabel 1. Simple analgetika og antiemetika med påvist effekt ved anfaldsbehandling af migræne og foreslåede initiale doser.
Analgetika Initial dosis Kvalmestillende Initial dosis
Ibuprofen 400-600 mg Domperidon 10 mg
Naproxen 500-750 mg Metoclopramid  10 mg
Diclofenac 50-100 mg
Tolfenamsyre 200 mg
Paracetamol 1.000 mg

 

Tabel 2. Triptaner som er tilgængelige i Danmark (anført efter tidspunkt for markedsføring) til behandling af migræneanfald.
Triptan Formulering Kommentar
Sumatriptan Tabletter 50 og 100 mg, næsespray 10 og 20 mg, subkutan injektion 6 mg
Zolmitriptan Tabletter 2,5 og 5 mg
Naratriptan Tabletter 2,5 mg Mindre effekt end sumatriptan
Rizatriptan Tabletter 10 mg 5 mg som ved behandling med propranolol
Almotriptan Tabletter 12,5 mg Muligvis færre bivirkninger end sumatriptan
Eletriptan Tabletter 40 80 mg tilladt hvis 40 mg ikke er effektivt
Frovatriptan Tabletter 2,5 mg Muligvis længere virkningsvarighed og mindre effekt end sumatriptan
Der kan tages yderligere en dosis efter mindst 2 timer, hvis der var effekt af første dosis, men hovedpinen vender tilbage. Generelt maksimalt 2 doser per døgn.

 

Tabel 3. Rekommanderede doser af forebyggende medicin mod migræne. Førstevalgs-præparater.
Præparat Daglig dosis
Beta-blokkere
   Metoprolol 50-200 mg
   Propranolol 40-240 mg
Angiotensin II-receptor antagonist
   Candesartancilexetil 16-32 mg
Anti-epileptika
   Topiramat 25-100 (200) mg
   Valproat 500-1800 mg
Calciumkanal-blokker
   Flunarizin 5-10 mg

Ved kronisk migræne er der desuden dokumenteret effekt af botulinum type A toxin. Dette er specialistbehandling.

Henvisning

Bendtsen L, Birk S, Kasch H, Aegidius K, Sørensen PS, Thomsen LL, Poulsen L, Rasmussen MJ, Kruuse C, Jensen R. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Eget forlag 2010;  1-71. wwdhos.dk.

 


Senest revideret d. 18.04.2016

Forfatter: Lars Bendtsen.

Referenter: Messoud Ashina og Flemming Bach.

Godkender: Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F.