Valg af antiepileptisk præparat

Instruks

Formål
At give den neurologiske læge en kort gennemgang af de mest gængse Anti-Epileptiske Drugs (AEDs).

Instruks om valg af antiepileptisk præparat godkendt CPH 4.2

For uddybende gennemgang, herunder max. doser, henvises til produktresumeer for de enkelte antiepileptika.

For fuldstændig oversigt over tilgængelige AED henvises til f.eks. www.medicin.dk.

Referencer

www. SST/Brugere og bivirkninger af antiepileptika, 2014

www.medicin.dk samt diverse produktresumeer


Senest revideret d. 28.02.2015
Forfattere: Hanne Mørk Christensen og Martin Fabricius
Referenter: Trine Tandrup Lamm og Bjarke á Rogvi-Hansen
Godkender: Christian Pilebæk Hansen, redaktionsgruppe E


Keywords: epilepsi, epilepsimedicin, kramper, krampeanfald