Kontakt sekretariat

Dansk Neurologisk Selskabs Sekretariat
Eva Rahbek
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf. 35 44 82 29
Fax 35 44 8505
E-mail: er@dadl.dk