Delegat til EAN

Delegat til European Academy of Neurology (tidligere EFNS + ENS) er den til den til enhver tid siddende formand:

Delegat: Jesper Erdal, Herlev (2016, 2017)

opdateret 04.05.2017 af Siska