Kurusledelsen for den teoretiske videreuddannelse

Varetager den praktiske afvikling af de teoretiske kurser i hoveduddannelsen (A-kurser). Se også www.ynnn.dk

  • Hovedkursusleder (ansat af sst, udpeget af DNS): Helle Thagesen, Neurologisk afdeling, Roskilde (2009)
  • for DSKN: Clarissa Crone, Klinisk neurofysiologisk afdeling, Rigshospitalet(2012)

    opdateret 11.06.2014