Landsdækkende klinisk database for demens

Arbejdsgruppen består af personer udpeget af

  • Dansk Neurologisk Selskab
  • Dansk Selskab for Geriatri
  • Dansk Psykiatrisk Selskab

For DNS er overlæge Peter Johannsen, neurologisk klinik, Rigshospitalet, udpeget.

Initiativet kommer efter en henvendelse fra det sundhedsfaglige råd for demens (Demensrådet) i Region Hovedstaden til DNS, mhp. på at DNS i forhold til de øvrige 2 faglige selskaber igangsatte et arbejde med at udarbejde et forslag til en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demensudredning i sekundær sektoren.

Et samlet forslag til en klinisk kvalitetsdatabase for demensudredning i sekundærsektoren blev i 2013 tiltrådt af de 3 faglige selskaber DNS,  DSG og DPS. I 2013 blev der af Regionernes sekretariat for klinisk kvalitet (RKKP) givet afslag på oprettelse af databasen. Der er i 2014 på vegne af Selskaberne genansøgt og der forventes svar på ansøgningen i 3. kvartal af 2014.

opdateret 12.6.2014