nNBV-styregruppen

Medlemmer:
formand: overlæge Mads Ravnborg, Odense (2013)
næstformand & webansvarlig: afdelingslæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet Glostrup (2012)
DNS bestyrelsens repræsentant: overlæge Line Lunde, Rigshospitalet Glostrup (2016)
afdelingslæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
reservelæge Frederik Winsløw, Hillerød (2016)
overlæge Jesper Gyllenborg, Roskilde (2015)
overlæge Peter Johannsen, Rigshospitalet Blegdamsvej (2013)
overlæge Søren Bak, Odense (2013)
afdelingslæge Thomas Harbo, Århus (2015)


Mødeaktivitet:

1. møde: 28. oktober 2013. Dagsorden. Referat.
2. møde: 4. februar 2014. Dagsorden. Referat.
3. møde: 10. marts 2014. Dagsorden. Referat.
4. møde: 24. marts 2014. Dagsorden. Referat.
5. møde: 21. maj 2014. Dagsorden. Referat.
6. møde: 3. september 2014. Dagsorden. Referat.
7.møde: 20. oktober 2014. Dagsorden. Referat.
8.møde: 8. december 2014. Dagsorden. Referat.
9.møde: 2. februar 2015. Dagsorden. Referat.
10.møde: 2. marts 2015. Dagsorden. Referat.
11.møde: 26. maj 2015. Dagsorden. Referat.
12.møde: 5. oktober 2015. Dagsorden. Referat.
13.møde: 30. november 2015. Dagsorden. Referat
14.møde: 28. + 29.januar 2016. Referat.
15.møde: 24. august 2016. Dagsorden.
16.møde: 15. november 2016.

 

Information on nNBV, vedtægter mv.

Gå til nNBV

opdateret 11-10-2016