SST arbejdsgruppe for NKR for ADHD hos voksne

DNS er repræsenteret ved:

Heidi Biernat, Overlæge, neurolog, BBH