SST arbejdsgruppe for NKR for diabetiske fodsår

DNS er repræsenteret ved:

Steffen Birk, overlæge, neurolog, RH