SST arbejdsgrupppe for NKR for ADHD/HKF hos børn og unge

DNS er repræsenteret ved:

Anne Korsgaard, praktiserende speciallæge i neurologi, Odense