DNS  Sær-nyhedsbrev, juni 2013Vigtigt!

Vær med til at skabe vores nye fælles neurologisk National Behandlingsvejledning, nNBV

- Indkaldelse til arbejdsgrupper -

 

Kære DNS medlem

 

Det er med glæde vi nu kan annoncere startskuddet til den nye neurologiske Nationale Behandlingsvejledning (nNBV).

 

Projektet blev, som bekendt, lanceret ved generalforsamlingen 2013, hvorefter der blev nedsat en bredt sammensat Styregruppe. Ved generalforsamlingen marts 2014 fremlagde Styregruppen en køreplan, der blev godkendt. Se nNBV Styregruppens kommissorium og sammensætning, referater fra møder mv. Se referat fra generalforsamling 2014.

 

De regionale faglige udvalg og de faglige selskaber har efterfølgende indstillet kandidater til de syv redaktionsgrupper, som skal koordinere hver sit faglige område. På baggrund af disse indstillinger har styregruppen sammensat de syv redaktionsgrupper. Redaktionsgrupperne er sammensat iht. de vedtægter som blev fremlagt på generalforsamlingen og som kan ses på DNSs hjemmeside. Se de syv redaktionsgrupper. Læs vedtægterne for nNBV arbejdet.

 

Vedtægterne specificerer, at hver gruppe skal bestå af seks repræsentanter: To fra hver uddannelsesregion, heraf én speciallæge og én læge under uddannelse. Desuden sidder der i hver redaktionsgruppe en styregrupperepræsentant, således at vi hele tiden har et tæt samarbejde på tværs af redaktionsgrupperne. Enkelte redaktionsgrupper har desuden fået en ekstra repræsentant fra nabospecialerne, når dette er skønnet relevant.

 

Det er vigtigt at understrege, at nNBV-dokumenterne ikke forventes skrevet af redaktionsgruppemedlemmerne, men derimod af de til enhver tid stående eksperter på området. Skriveprocessen bliver baseret på åbne arbejdsgrupper med mulighed for - og stærk opfordring til! - at ”blande sig” i de områder man finder relevante. Redaktionsgruppens opgave er at koordinere og endeligt redigere vejledningerne. (Medlemmer af redaktionsgrupperne kan dog naturligvis også indgå i arbejdsgrupperne.)

 

Arbejdet der nu igangsættes vil blive en løbende proces med årlige opdateringer og udskiftninger i både redaktions- og arbejdsgrupper.

 

Alle medlemmer af DNS opfordres hermed til at indgå i nNBV-arbejdsgrupperne og være med til at skabe vores fælles nNBV!

Dvs. at det er nu du skal melde dig til inden for det eller de områder, du ønsker at være med til at præge! Man kan naturligvis melde sig, fordi man har ekspertviden på området - det håber vi at mange vil gøre, men man er også særdeles velkommen hvis man ”bare” ønsker at deltage i processen og have fingeren på pulsen. Man behøver ikke at være speciallæge for at bidrage – også introduktions- og hoveduddannelseslæger opfordres til at deltage.

 

Det skal du gøre for at være med:
Skriv til den gruppe du ønsker at arbejde med. Du skal oplyse hvem du er og hvad du gerne vil bidrage med, evt. inden for hvilke underemner, samt kontaktinformation. Du må gerne også bare være åben og stille arbejdskraft til rådighed. Du vil herefter blive kontaktet af redaktionsgruppen.

 

Følgende syv emnegrupperinger er oprettet:

A)    Neurologiske symptompræsentationer, skriv til: GruppeA@neuro.dk

B)    CNS infektioner og inflammatoriske sygdomme, skriv til: GruppeB@neuro.dk

C)    CNS traumer, cerebrovaskulære sygdomme og neurorehabilitering, skriv til: GruppeC@neuro.dk

D)    Neurodegenerative sygdomme, skriv til: GruppeD@neuro.dk

E)    CNS neoplasmer, epilepsi, anfald og bevidsthedspåvirkning, skriv til: GruppeE@neuro.dk

F)    Hovedpine, CSF, smerter og ”eksterne” CNS påvirkning, skriv til: GruppeF@neuro.dk

G)    PNS og muskelsygdomme, skriv til: GruppeG@neuro.dk

Se detaljeret emnegruppespecifikation

 

Hvis du føler dig usikker på hvordan/hvorledes eller har spørgsmål kan du skrive til spoergsmaaltilnNBV@neuro.dk

 

Med venlig hilsen fra nNBV- styregruppen og bestyrelsen i DNS