Kategorier
Uncategorized

National Tværfaglig opdatering og status på COVID 19

LINK TIL REGISTRERING eller på e-mail: ms@smeil.dk

Kategorier
Uncategorized

Lundbeck Science Forum 19. – 20. maj

Der afholdes Science Forum Neurology i maj 2022

Sted: Lundbeck i Valby

Tid: kl. 11 – 18 d, 19. maj og 0830 . 1345 d. 20 maj

Pris: Gratis

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

Grundkursus i Organdonation for Neurologer

Dato: Torsdag den 29. september

Sted: KBH, DGI-byen

Heldags kursus for Neurologer i organdonation

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

Master Uddannelser 2022

Master of Headache Disorders afholdes for 4 gang med start i oktober 2022.

Der er ansøgningfrist for d. 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere


Master i personlig medicin

Ansøgningsfrist 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere


Master i neurorehabilitering

Ansøgningsfrist 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere

Kategorier
Uncategorized

DNS Efterårsmøde ’22

Efterårsmødet afholdes d. 30. september 9 – 15

Program og link til tilmelding følger

Pris for deltagelse 300 kr.

Kategorier
Uncategorized

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Øst

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe E, Region Øst.

Posten skal besættes af en neurolog (afdelingslæge eller overlæge) eller kommende neurolog fra uddannelsesregion Øst. Man skal have maksimalt have 1 år tilbage af speciallægeuddannelsen for at kunne søge.

Gruppe E koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor epilepsi, søvnforstyrrelser, tumorer i CNS, kørekort, udvikling og graviditet, synsforstyrrelser og bevidsthedspåvirkning. 

Alle med interesse kan søge. Det er ønskeligt men ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til de faglige områder som er dækket af gruppe E. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.

Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.

Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. Læs mere her

Skriv en kort ansøgning inkl CV til nNBVpost@neuro.dk senest 03.04.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Kategorier
Uncategorized

nNBV redaktionsgruppe D søger nyt redaktionsmedlem

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe D.

Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs. reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Syd.

Gruppe D koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor bevægeforstyrrelser og demens.

Alle med interesse kan søge. Man behøver ikke at være specialist på området, men skal have lyst til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på. Posten indebærer mødeaktivitet 1-2 gange årligt, redaktionelt arbejde, evt. forfatterskab samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med sine kolleger på tværs af regionerne.

Skriv en kort ansøgning til nNBVpost@neuro.dk senest 02.02.2022, men gerne før.

Du er velkommen til at ringe eller skrive til redaktionsmedlem og webmaster i Gruppe D Nanna Dombernowsky på 27281452 / ndombernowsky@gmail.com, hvis du har opklarende spørgsmål.

Kategorier
Uncategorized

Nick Wood Seminar rykkes til maj 2022

Grundet coronapandemien er årets Nick Wood seminar rykket fra 28. januar 2022 til d. 6. maj 2022.

Læs mere i inviationen herunder:

Kategorier
Uncategorized

Nyhedsbrev december 2021

Kære DNS-medlem

Nu hvor julen nærmer sig og antallet af COVID smittede igen stiger voldsomt, vil vi gerne sende årets sidste Nyhedsbrev.

DNS Årsmøde 2022

Sæt endelig kryds i kalenderen til næste årsmøde og generalforsamling, der bliver afholdt den 11.-12. marts 2022. Vanen tro vil det foregå på Hotel Munkebjerg, og der er et spændende program både fagligt og socialt. Der vil være faglige foredrag med foredragsholdere fra Danmark, Norge og UK. Der vil som altid være en spændende professorforelæsning, og der vil være foredragskonkurrence for de unge forskere ligesom der igen i år vil være Neurobowl. Der vil naturligvis også være generalforsamling i løbet af årsmødet. Vi vil endvidere i løbet af årsmødet få taget et nyt billede af os allesammen!
HUSK allerede nu at få ønsket fri eller kursusdag til d. 11.3.2022.

Trial Nation Denmark

Vi har i DNS indgået en aftale med Trial Nation Denmark (TND) med det formål at forbedre kontakten mellem eksterne firmaer og alle vore neurologiske afdelinger når der skal udføres kliniske forsøg. Primært vil det dreje sig om, at medicinalfirmaer vil kunne kontakte TND, der så videreformidler forespørgsler og kommunikation til de neurologer, der netop sidder på et givet klinisk område.

I en tid hvor der kommer stadigt flere behandlinger i neurologien, vil denne nye aftale forhåbentlig kunne bidrage til at vi i Danmark får endnu flere behandlingsforsøg til landet. Dette vil være til glæde for vores patienter og samtidig forventeligt kunne stimulere vore egne kliniske forskningsmiljøer. https://trialnation.dk/

DNS hjemmeside

I bestyrelsen er vi gået i gang med en større modernisering af vores hjemmeside. Den nuværende hjemmeside har efterhånden nogle år på bagen, og vi har vurderet, at det vil være godt at få en ny, der modsvarer de aktuelle behov bedre. Vi håber at kunne lancere den nye hjemmeside senest i løbet af sommeren 2022 og vil naturligvis også gerne høre fra jer, hvis I har forslag til dette og anmodninger om informationer I synes der gerne skal forblive på hjemmesiden.

Glædelig jul og godt nytår ønskes af Bestyrelsen

Kategorier
Uncategorized

DNS Årsmøde 2022

DNS årsmøde 2022 afholdes den 11. – 12. marts på Hotel Munkebjerg, Vejle


Program og tilmeldingslink

Hvis din arbejdsplads skal betale for din deltagelse gøres det ved at vælge “Jeg vil gerne angive en anden betaler”, hvorefter hospital eller andet søges frem. Ved fremsøgning vælges en betaler hvor der står “(Firmabetaler)” efter stedets navn. Se nedenstående billede