Forfatterarkiv: Siska Frahm-Falkenberg

Ny bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udsendt link til ny bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19, som afløser den tidligere udstedte BEK nr. 183 af 5. marts 2020.  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213439 Ifølge den tidligere bekendtgørelse skulle læger anmelde påviste tilfælde af COVID-19 telefonisk og skriftligt på formular 1515. Ifølge den nye bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19 (BEK nr. 198 af 13/3-2020) skal anmeldelsen alene foretages til Statens Serum Institut af laboratoriet, der analyserer prøven.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Orientering om igangsættelse af coronarelateret forskning

Finansudvalget har den 16. marts tiltrådt aktstykke om, at der afsættes 50 mio.kr. til corona-relateret forskning. Det fremgår bl.a. af aktstykket: Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at yde direkte tildeling af tilskud til forskningsprojekter ved universiteter eller andre offentlige eller private forskningsinstitutioner til forskningsprojekter, som sigter mod at fremme diagnosticering eller behandling m.v. af corona-virus med henblik på afhjælpe virkningen af corona-virus for borgere, sundhedsvæsenet eller samfundsøkonomien. Se pressemeddelelse og hele aktstykket her: https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/ 2020/regeringen-vil-yde-hurtigt-tilskud-til-coronarelateret-forskning Forskningen skal bidrage til hurtigst muligt at frembringe forskningsresultater, der kan fremme patientbehandlingen eller udnyttelsen af kapaciteten i sundhedsvæsenet – eller på anden måde modvirke truslen fra Covid-19. Læs nedenstående 2 dokumenter for mere information:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opslag: Ledige yngre-poster i nNBV-redaktionsgruppe C

nNBV søger 3 nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Nord, Syd og Øst. Posten skal besættes af kommende neurologer (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge). En fra hver af de tre uddannelsesregioner. Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på. Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

nNBV søger nyt yngre medlem til redaktionsgr E i Øst

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe E, Region Øst. Posten skal besættes af en kommende neurolog (introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Øst. Man skal have mindst 1 år tilbage af speciallægeuddannelsen for at kunne søge. Gruppe E koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor epilepsi, søvnforstyrrelser, tumorer i CNS, kørekort, udvikling og graviditet, synsforstyrrelser og bevidsthedspåvirkning. Alle med interesse kan søge. Det er en fordel hvis du har lyst til at påtage dig rollen som webmaster i gruppe E, hvilket indebærer at du uploader nye og reviderede dokumenter til nNBV hjemmesiden. Det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til de faglige områder som er dækket af gruppe E. … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Master in Headache Disorders

Der er nu mulighed for at tilmelde sig Master in Headache Disorders. Det er en to-årig master uddannelse rettet mod neurologer og læger samt sundhedsproffesionelle, der ønsker at blive eksperter indenfor forskning, diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme. Uddannelsen er forankret ved Københavns Universitet i samarbejde med eksperter fra Dansk Hovedpinecenter. Det er en to-årig master, der kan tages sideløbende med ens kliniske arbejde. Der vil i løbet af de to år afvikles fem moduler i Købehavn samt en afsluttende masteropgave. Læs mere på nedenstående link https://mhd.ku.dk/

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dansk uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling

Tre spændende kurser udbydes: Behandling af neuropatiske smerter Her har du den fantastiske mulighed for at deltage i et Nordisk kursus i behandling af smerter, med fokus på neuropatiske smerter. Du vil blive trænet i den svære disciplin i at differentiere mellem neuropatiske og nociceptive smerter hos patienter med neurologisk sygdom herunder patienter med dystoni og spasticitet. Grib denne mulighed og få dine kompetencer opkvalificeret til gavn for dine patienter i din daglige klinik. Tilmeldingsfrist er udskudt til den 14 november.Læs mere her Behandling af fod dystoni og kompleks spasticitet i fod og underben Her har du den fantastiske mulighed for at deltage i et Nordisk kursus i behandling af … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Sagkyndige søges i styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager rekrutterer aktuelt nye sagkyndige lægekonsulenter inden for neurologi. De sagkyndige konsulenter bistår Styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende. Stillingsopslaget kan tilgås gennem dette link, og der er ansøgningsfrist den 27. september 2019.  

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opdaterede nNBV-dokumenter om akut stroke

Udviklingen inden for behandling af iskæmisk apopleksi går stærkt. Ved sidste opdatering blev evidensen for “late window” trombektomi indført i nNBVen, det vil sige muligheden for at trombektomere i 6-24 timers vinduet, hvis størrelsen af infarktet ikke er for stort. I år beskrives muligheden for trombolyse hos patienter, der vågner med iskæmisk apopleksi. Med MR scanning kan man bedre tidsfæste infarktet og på denne måde placere patienten i trombolysevinduet. Se nyt nNBV strategidokument om akut iskæmisk apopleksi Se ny nNBV instruks om akut iskæmisk apopleksi Claus Ziegler Simonsen, formand for nNBV redaktionsgruppe C

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dansk uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling

Læs her folderen om uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling: Uddannelsesfolder 2019 læger og terapeuter

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe F, Region Nord. Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Nord. Gruppe F koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Hovedpine og ansigtssmerter, Centrale og perifere neuropatiske smerter, Forstyrrelser i CSV cirkulation og hjerneødem og Toksiske, metaboliske og fysiske påvirkninger af nervesystemet. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på. Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar