Kategoriarkiv: Uncategorized

Opdaterede nNBV-dokumenter om akut stroke

Udviklingen inden for behandling af iskæmisk apopleksi går stærkt. Ved sidste opdatering blev evidensen for “late window” trombektomi indført i nNBVen, det vil sige muligheden for at trombektomere i 6-24 timers vinduet, hvis størrelsen af infarktet ikke er for stort. I år beskrives muligheden for trombolyse hos patienter, der vågner med iskæmisk apopleksi. Med MR scanning kan man bedre tidsfæste infarktet og på denne måde placere patienten i trombolysevinduet. Se nyt nNBV strategidokument om akut iskæmisk apopleksi Se ny nNBV instruks om akut iskæmisk apopleksi Claus Ziegler Simonsen, formand for nNBV redaktionsgruppe C

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dansk uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling

Læs her folderen om uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling: Uddannelsesfolder 2019 læger og terapeuter

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe F, Region Nord. Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Nord. Gruppe F koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Hovedpine og ansigtssmerter, Centrale og perifere neuropatiske smerter, Forstyrrelser i CSV cirkulation og hjerneødem og Toksiske, metaboliske og fysiske påvirkninger af nervesystemet. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på. Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ny-retningslinje-for-diagnostik-af-demens eller under fanen Kliniske retninglinjer her på neuro.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bortfald af tilskud til kinin

Den 19. november 2018 bortfalder det generelt klausulerede tilskud til kinin.  Studier tyder på, at kinin har en beskeden, positiv effekt på lægkramper, men med uhensigtsmæssige bivirkninger. Lægemiddelstyrelsen har derfor vurderet, at behandlingsprisen på tabletter med indhold af kinin ikke står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter med natlige lægkramper. Patienter med ”Natlige lægkramper” har tidligere fået tilskud, når lægemidlet var ordineret på recept og lægen i forbindelse med ordinationen tilkendegav, at patienten havde natlige lægkramper ved at markere ”tilskud” på recepten.  Ændringen sker som følge af, at tabletter med indhold af kinin den 10. september 2018 har ændret udleveringsbestemmelse fra håndkøb (HF) til receptpligt (B). … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Velkommen til neurous.dk – en guide til den neurologiske undersøgelse

Dansk Neurologisk Selskabs demonstration af den neurologiske undersøgelse, websiden http://neurous.dk, er nu online. Siden er en guide til den neurologiske undersøgelse rettet imod yngre læger i intro- eller hoveduddannelsesstilling som neurolog, samt basislæger, studerende og andre interesserede.  Indholdet er en kombination af korte tekstbidrag og illustrerende videoer af både den normale undersøgelse og abnorme fund. Projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Neurologisk Selskabs Uddannelsesudvalg. Redaktion: Peer Tfelt-Hansen og Thien Phu Do. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen: Morten Blaabjerg, Peter Bruhn, Sonja Holm-Yildiz, Christian Kurtzhals og Astrid Terkelsen. Følgende har bidraget med medie-materiale: Flemming Gjerris, Klaus Hansen, Olaf Paulson og Nicolai Sjöe. Referenter: Poul Brodersen og Erik Hvid Danielsen. Hermed … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ny national konsensus for CRPS-behandling

En helt ny National behandlingsvejledning for Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Psykologforening og Dansk Sygeplejeråd (DSR) har netop set dagens lys! Se den nye vejledning her

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Grundkursus i Organdonation for Neurologer

  Tilmeld dig her

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opslag – Yngre i NORD – nNBV redaktionsgruppemedlem til gruppe G

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe G, Region Nord. Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Nord. Gruppe G koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor neuromuskulære sygdomme, heriblandt akutte og kroniske neuropatier, pleksopatier, neuromuskulære transmissionsdefekter og myopatier. Alle med interesse kan søge, og det er ikke en forudsætning, at du har forhåndskendskab til neuromuskulære sydomme. Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer.  Der pågår dog også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger, således at nNBVs dækning af gruppe Gs fagområder løbende optimeres. Posten vil for dig … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opslag – Yngre i ØST – nNBV søger nyt redaktionsmedlem og webmaster til gruppe G.

nNBV søger nyt redaktionsgruppemedlem til gruppe G. Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Øst. Gruppe G koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor neuromuskulære sygdomme, heriblandt akutte og kroniske neuropatier, pleksopatier, neuromuskulær transmissionsdefekter og myopatier. Alle med interesse kan søge, og det er ikke en forudsætning, at du har forhåndskendskab til neuromuskulære sydomme. Redaktionsgruppens opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at nNBV dokumenterne indenfor ovenstående er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer. Den opslåede post forventes at inkludere webmaster-posten for gruppe Gs dokumentportefølje. Det kræver ikke indgående kendskab til IT for at kunne bestride denne opgave (almindeligt kendskab til Windows på … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar