Kategoriarkiv: Uncategorized

Dansk uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling

Tre spændende kurser udbydes: Behandling af neuropatiske smerter Her har du den fantastiske mulighed for at deltage i et Nordisk kursus i behandling af smerter, med fokus på neuropatiske smerter. Du vil blive trænet i den svære disciplin i at differentiere mellem neuropatiske og nociceptive smerter hos patienter med neurologisk sygdom herunder patienter med dystoni og spasticitet. Grib denne mulighed og få dine kompetencer opkvalificeret til gavn for dine patienter i din daglige klinik. Tilmeldingsfrist er udskudt til den 14 november.Læs mere her Behandling af fod dystoni og kompleks spasticitet i fod og underben Her har du den fantastiske mulighed for at deltage i et Nordisk kursus i behandling af … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Sagkyndige søges i styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager rekrutterer aktuelt nye sagkyndige lægekonsulenter inden for neurologi. De sagkyndige konsulenter bistår Styrelsen med at vurderer, om den givne sundhedsfaglige behandling i sagerne var tilfredsstillende. Stillingsopslaget kan tilgås gennem dette link, og der er ansøgningsfrist den 27. september 2019.  

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Opdaterede nNBV-dokumenter om akut stroke

Udviklingen inden for behandling af iskæmisk apopleksi går stærkt. Ved sidste opdatering blev evidensen for “late window” trombektomi indført i nNBVen, det vil sige muligheden for at trombektomere i 6-24 timers vinduet, hvis størrelsen af infarktet ikke er for stort. I år beskrives muligheden for trombolyse hos patienter, der vågner med iskæmisk apopleksi. Med MR scanning kan man bedre tidsfæste infarktet og på denne måde placere patienten i trombolysevinduet. Se nyt nNBV strategidokument om akut iskæmisk apopleksi Se ny nNBV instruks om akut iskæmisk apopleksi Claus Ziegler Simonsen, formand for nNBV redaktionsgruppe C

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Dansk uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling

Læs her folderen om uddannelse indenfor cervical dystoni og spasticitetsbehandling: Uddannelsesfolder 2019 læger og terapeuter

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe F, Region Nord. Posten skal besættes af en kommende neurolog (dvs reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Nord. Gruppe F koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor Hovedpine og ansigtssmerter, Centrale og perifere neuropatiske smerter, Forstyrrelser i CSV cirkulation og hjerneødem og Toksiske, metaboliske og fysiske påvirkninger af nervesystemet. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på. Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens

Til orientering har Sundhedsstyrelsen i dag publiceret National klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/ny-retningslinje-for-diagnostik-af-demens eller under fanen Kliniske retninglinjer her på neuro.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Bortfald af tilskud til kinin

Den 19. november 2018 bortfalder det generelt klausulerede tilskud til kinin.  Studier tyder på, at kinin har en beskeden, positiv effekt på lægkramper, men med uhensigtsmæssige bivirkninger. Lægemiddelstyrelsen har derfor vurderet, at behandlingsprisen på tabletter med indhold af kinin ikke står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for patienter med natlige lægkramper. Patienter med ”Natlige lægkramper” har tidligere fået tilskud, når lægemidlet var ordineret på recept og lægen i forbindelse med ordinationen tilkendegav, at patienten havde natlige lægkramper ved at markere ”tilskud” på recepten.  Ændringen sker som følge af, at tabletter med indhold af kinin den 10. september 2018 har ændret udleveringsbestemmelse fra håndkøb (HF) til receptpligt (B). … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Velkommen til neurous.dk – en guide til den neurologiske undersøgelse

Dansk Neurologisk Selskabs demonstration af den neurologiske undersøgelse, websiden http://neurous.dk, er nu online. Siden er en guide til den neurologiske undersøgelse rettet imod yngre læger i intro- eller hoveduddannelsesstilling som neurolog, samt basislæger, studerende og andre interesserede.  Indholdet er en kombination af korte tekstbidrag og illustrerende videoer af både den normale undersøgelse og abnorme fund. Projektet er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Neurologisk Selskabs Uddannelsesudvalg. Redaktion: Peer Tfelt-Hansen og Thien Phu Do. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen: Morten Blaabjerg, Peter Bruhn, Sonja Holm-Yildiz, Christian Kurtzhals og Astrid Terkelsen. Følgende har bidraget med medie-materiale: Flemming Gjerris, Klaus Hansen, Olaf Paulson og Nicolai Sjöe. Referenter: Poul Brodersen og Erik Hvid Danielsen. Hermed … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ny national konsensus for CRPS-behandling

En helt ny National behandlingsvejledning for Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Neurologisk Selskab (DNS), Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM), Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Dansk Psykologforening og Dansk Sygeplejeråd (DSR) har netop set dagens lys! Se den nye vejledning her

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Grundkursus i Organdonation for Neurologer

  Tilmeld dig her

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar