Kategorier
Uncategorized

Program for DNS-formandskabet 2013

Hvis der var kampvalg til formandsposten i DNS ville kandidaternes valgprogrammer formentlig være kendte før valget, og medlemmerne ville have et konkret valg imellem forskellige veje for DNS´udvikling. Ved generalforsamlingen den 6.4.2013 var der kun én kandidat, som blev valgt med almindelig applaus fra salen, på et program, som var ukendt for de fleste. Jeg takker for tilliden!

Efter valget udtryktes fra salen ønske om, at den nyvalgte formand skulle deklarere sig selv, hvilket desværre ikke var på dagsordenen. Den nye bestyrelse vil overveje, om dette skal gøres til et fast punkt på dagsordenen for generalforsamlingen.

Den nye bestyrelse har endnu ikke haft mulighed for at træde sammen til konstituerende møde, og de forestillinger om mål og midler som følger, er alene mine egne:

Specialeplanen for neurologi har nu virket i 2 år, og arbejdet på en revideret udgave er forestående. Arbejdet med den første udgave var præget af alles kamp mod alle med ofte imponerende oppustede mandskabslister. Aldrig har der samlet været så mange subspecialiserede neurologer på danske sygehuse. Efter at alle har prøvet kræfter med planen, og opgavefordelingen generelt er faldet på plads, er der håb om, at arbejdet med revisionen vil blive mere faktuel. Specialeplanen for neurologi er kendt for at være en af de mest detaljerede, men praksis har vist, at den absolut ikke er operationel for kodning af behandlingsniveauet. Dette aspekt bør på DNS initiativ indgå i revisionsarbejdet.

En af styrkerne ved specialeplanen er, at det står fuldstændig klart, hvilke opgaver, som påhviler neurologien, og neurorehabiliteringen er nu utvetydigt placeret i neurologien. Ikke desto mindre udgør neurorehabilitering et appendix til det neurologiske maskinrum, hvortil der ikke er nogen formaliseret fagområdeuddannelse,  mens der i hoveduddannelsen kun ofres et 3-dages teoretisk kursus i denne disciplin.  Traditionelt har neurorehabiliteringsafdelingerne rundt omkring i landet været bemandet med internmedicinere, geriatere og ældre læger uden speciale, og sådan er det fortsat mange steder. Specialeplanen giver neurologien ”papir på” at neurorehabiliteringen er vores, og det er nu vores opgave at bringe specialeområdet ind i neurologiens ”main stream”, praktisk og uddannelsesmæssigt.

Sundhedsstyrelsen valgte i 2003 at nedlægge det klinisk neurofysiologiske speciale, som herefter blev kaldt et fagområde, til hvilket en færdiguddannet neurolog kan certificeres ved ansættelse på en klinisk neurofysiologisk afdeling i 2½ år. Kun afdelinger med mindst to specialister kan uddanne nye fagområdespecialister.  Sundhedsstyrelsens beslutning blev gennemført under heftige protester fra Dansk Selskab for Klinisk Neurofysiologi, og konsekvenserne har som forudset været katastrofale for ”specialeområdet”.  Den første konsekvens var, at de midlertidige uddannelsesstillinger på 1.reservelægeniveau forsvandt. Den næste at de store neurofysiologiske afdelinger med kørekort til fagområdeuddannelse valgte kun at uddanne de neurologer, som afdelingerne selv skulle bruge. Nu, efter 10 år, er der skrigende mangel på neurofysiologer i 3 ud af 5 regioner. I Ålborg, Odense og Roskilde understøttes den kliniske neurofysiologi af kun én specialist, hvorfor egenproduktion af fagområdespecialister pr definition er umulig. På mange afdelinger forsøges behovet dækket ved rekruttering af neurologer med delvist praktisk kendskab til klinisk neurofysiologi fra udlandet, men muligheden for at disse kan få fagområdecertificering har vist sig ringe. Skønsvist vil de danske neurofysiologiske afdelinger kunne opsuge 14-15 neurofysiologer uden at blive overbemandet.  Regionerne vil blive ramt af denne virkelighed, når loven om diagnosegaranti træder i kraft pr 1.9.2013, da ventetiden på relevant neurofysiologi i flere regioner ikke tælles i uger men halve år.

Jeg mener at DNS skal lægge maksimalt pres på Danske Regioner for at der hurtigst muligt oprettes 2½-årige uddannelsesstillinger på RH, og Glostrup og Århus Sygehuse.

Konkurrence er godt, men samarbejde bedre.  Jeg mener at DNS´ fornemste opgave er at understøtte samarbejdet i dansk neurologi. Lokalpatroitisme og enkeltpersoners ambitioner har i generationer været drivkraft for konkurrence imellem øst og vest, som måske har været underholdende, men ikke nødvendigvis givende. En forstærket organisering af dansk neurologi som et samarbejdende netværk vil kunne bringe os opad i den internationale elite, hvilket er en ambition med sjove perspektiver og vil være til glæde for danske patienter.
”Min hat og mine cykelklemmer!
Der er ikke et øjeblik at spilde!”

OUH, 15.april 2013

Mads Ravnborg

Kategorier
Uncategorized

Vi ses til årsmødet!

Så ligger programmet for årsmødet i april klar. Vi synes selv at det er blevet et spændende, bredt og inspirerende program og håber at mange vil komme, møde kolleger og være med! (Læs mere under fanen årsmøde.)

I forlængelse af årsmødet ligger generalforsamlingen, hvor vi bl.a. skal vælge ny formand, idet Flemming Winther Bach ikke kan genvælges. Medlem og repræsentant for klinisk neurofysiologisk selskab Birger Johnsen ønsker ikke genvalg.  Resten af bestyrelsen – alle nyvalgte sidste år –  genopstiller, men alle kandidater med noget på hjerte er naturligvis velkomne! (Se den nuværende bestyrelse under fanen Om DNS)

Bestyrelsen, konstitueret i marts 2012, kommunikerer primært per mail i det daglige, men har herudover holdt egentlige bestyrelsesmøder i maj, juni, september, november, februar og marts. Udover løbende sager med udvalg, DNS-repræsentanter i rådgivende udvalg i Sundhedsstyrelse m.m, høringssager fra LVS og Sundhedsstyrelse mv. har bestyrelsen især arbejdet med flg. det forgangne år:

1)      Opstart af helt ny bestyrelse, hvor kun formand Flemming Winther Bach var genganger.

2)      Ny hjemmeside. Siska har gjort et stort arbejde, som forhåbentligt kan være medvirkende til at styrke samhørighed og vidensdeling i DNS. Tanken er at siden kan udbygges efterhånden som efterspørgslen opstår. Anders står for indsamlingen af og redigeringen af “nødder” – vi modtager gerne flere!

3)      Årsmødet. Christina har været ankerkvinde i et stort koordinationsarbejde for at få sammensat et spændende og inspirerende program med deltagelse af internationalt anerkendte og efterspurgte oplægsholdere.

4)      DNS efterårsmøde. En inspirerende og spændende eftermiddag på Rigshospitalet med indlæg fra tre subspecialeområder. Mødet var godt besøgt af medlemmer øst for Storebælt, men vi savner deltagelse fra Fyn og Jylland! Dette selvom mødet tidsmæssigt var lagt, så det er muligt at komme frem og tilbage med mindst mulige omkostninger af arbejdstid og nattesøvn. Bestyrelsen arbejder med at indsamle feedback, så vi forhåbentlig kan få mødedeltagelsen hævet næste gang!

5)      Nationale kliniske retningslinjer. Som det er mange bekendt bebuder sundhedsstyrelsen i samarbejde med LVS nye nationale kliniske retningslinjer. Samme ønske mødes i det daglige rundt omkring på afdelingerne. Der arbejdes med at finde dels en passende universel opsætning og dels en model for både udformning og fremtidig opdatering, der gerne skulle repræsentere hele DNS og samtidig være kompatibel med de krav der møder os udefra. Arbejdet er pågående.

6)      EFNS mødet 2016 vil blive afholdt i København! Mødet blev ”vundet” efter flot arbejde af bl.a. Allan Andersen og Gunhild Waldemar. Tak for det!  Mødet bliver en gunstig mulighed for at markere neurologien i Danmark og vi glæder os!

Vi ses til årsmødet!

Kategorier
Uncategorized

Velkommen til nye Neuro-studenterforeninger!

Nu har både København (med Forniks), Odense (med SANS) og Århus (med NSM) aktive studenterforeninger, der arbejder med neurofagene.

Tag godt imod dem, hvor I møder dem!

Kategorier
Uncategorized

Velkommen til vores nye hjemmeside

Vi håber den vil kunne blive et naturligt knudepunkt for alle med neurologisk interesse i Danmark og vil gøre vores bedste for at holde den opdateret og fuld af vigtig information og links – og allerhelst med hjælp fra jer alle. Vi hører altså meget gerne hvis du har gode forslag, savner noget eller har spørgsmål.
I vores forum kan du skrive ud til andre brugere og i kalenderen vil vi samle alle vigtige arrangementer som vi er bekendte med. Endvidere har vi samlet information om DNS, om relaterede selskaber og gode links, og efterhånden som de foreligger vil kliniske retningslinier også kunne tilgås her. God “tur”!

Mange hilsner fra Siska Frahm-Falkenberg, bestyrelsen

Kategorier
Uncategorized

Ny kalender

Så er der kommet en ny fin kalender, som også kan hentes ned og integreres med din egen kalender. Find den under hovedmenuen –  “kalender”.