Kategorier
Uncategorized

Nick Wood Seminar rykkes til maj 2022

Grundet coronapandemien er årets Nick Wood seminar rykket fra 28. januar 2022 til d. 6. maj 2022.

Læs mere i inviationen herunder:

Kategorier
Uncategorized

Nyhedsbrev december 2021

Kære DNS-medlem

Nu hvor julen nærmer sig og antallet af COVID smittede igen stiger voldsomt, vil vi gerne sende årets sidste Nyhedsbrev.

DNS Årsmøde 2022

Sæt endelig kryds i kalenderen til næste årsmøde og generalforsamling, der bliver afholdt den 11.-12. marts 2022. Vanen tro vil det foregå på Hotel Munkebjerg, og der er et spændende program både fagligt og socialt. Der vil være faglige foredrag med foredragsholdere fra Danmark, Norge og UK. Der vil som altid være en spændende professorforelæsning, og der vil være foredragskonkurrence for de unge forskere ligesom der igen i år vil være Neurobowl. Der vil naturligvis også være generalforsamling i løbet af årsmødet. Vi vil endvidere i løbet af årsmødet få taget et nyt billede af os allesammen!
HUSK allerede nu at få ønsket fri eller kursusdag til d. 11.3.2022.

Trial Nation Denmark

Vi har i DNS indgået en aftale med Trial Nation Denmark (TND) med det formål at forbedre kontakten mellem eksterne firmaer og alle vore neurologiske afdelinger når der skal udføres kliniske forsøg. Primært vil det dreje sig om, at medicinalfirmaer vil kunne kontakte TND, der så videreformidler forespørgsler og kommunikation til de neurologer, der netop sidder på et givet klinisk område.

I en tid hvor der kommer stadigt flere behandlinger i neurologien, vil denne nye aftale forhåbentlig kunne bidrage til at vi i Danmark får endnu flere behandlingsforsøg til landet. Dette vil være til glæde for vores patienter og samtidig forventeligt kunne stimulere vore egne kliniske forskningsmiljøer. https://trialnation.dk/

DNS hjemmeside

I bestyrelsen er vi gået i gang med en større modernisering af vores hjemmeside. Den nuværende hjemmeside har efterhånden nogle år på bagen, og vi har vurderet, at det vil være godt at få en ny, der modsvarer de aktuelle behov bedre. Vi håber at kunne lancere den nye hjemmeside senest i løbet af sommeren 2022 og vil naturligvis også gerne høre fra jer, hvis I har forslag til dette og anmodninger om informationer I synes der gerne skal forblive på hjemmesiden.

Glædelig jul og godt nytår ønskes af Bestyrelsen

Kategorier
Uncategorized

DNS Årsmøde 2022

DNS årsmøde 2022 afholdes den 11. – 12. marts på Hotel Munkebjerg, Vejle


Program og tilmeldingslink

Hvis din arbejdsplads skal betale for din deltagelse gøres det ved at vælge “Jeg vil gerne angive en anden betaler”, hvorefter hospital eller andet søges frem. Ved fremsøgning vælges en betaler hvor der står “(Firmabetaler)” efter stedets navn. Se nedenstående billede

Kategorier
Uncategorized

Virtuelt møde om enterovirus D68

For at udbrede kendskabet til situationen i Europa har vi sammensat et hold af verdens førende eksperter indenfor virologi, public health og neurologi til et møde mandag d 13/12 kl 14:30-16:30.
Invitation og program er vedlagt. Jeres medlemmer er umiddelbart de mest relevante i denne sammenhæng i Danmark og jeg håber at I vil dele informationen i jeres respektive selskaber.
Deltagelse i mødet er gratis.

Invitation og tilmelding
Program

Baggrund:
Der er i de seneste måneder observeret en stigning af enterovirus D68 tilfælde i Europe (publiceret i Eurosurveillance forrige uge, link: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.45.2100998) og nu er flere tilfælde af akut slap parese begyndt at dukke op i flere Europæiske lande, som der er forudset i artiklen. EV D68 er kendt for at kunne udløse AFP efter det initiale luftvejsstadie er veloverstået, og korrekt udredning og diagnostik forudsætter kendskab og opmærksomhed ift denne sammenhæng. I Holland har en neurolog Jelte Helfferich (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31338675/) på eget initiativ etableret et neurologisk/virologisk netværk og han vil bl.a. fortælle om hvordan man i Holland nu opdager langt flere tilfælde pga netværksarbejdet end tidligere.

Kategorier
Uncategorized

Spørgeskemaundersøgelse om neurologiske symptomer under COVID

How do you diagnose COVID-19 patients with neurological complications?

Researchers with the Global Covid Neurology Survey are calling on clinicians to help them better understand how neurological complications of COVID-19 are diagnosed around the world.

The project is being led by the University of Liverpool with support from World Health Organization (WHO) and World Federation of Neurology.

“We need clinicians around the world to share their experiences of how they diagnose neurological and neuropsychiatric syndromes and perceive their association with COVID-19,” said Dr Arina Tamborska, NIHR Academic Clinical Fellow in Neurology at the University of Liverpool. “Your responses will play a role in the validation of a prospective WHO clinical record form which will then be made openly available to everyone following the study’s completion.”

The survey will take up to 30 minutes to complete and involves questions about your clinical experience and several short case scenarios, describing patients with neurological complications as a result of COVID-19.

Participants will also be named as a collaborator in any publications arising from the survey.

Dr Benedict Michael, Senior Clinician Scientist Fellow at the University of Liverpool, added:  “Whether you are a neurologist or any other healthcare professional involved in the care of COVID-19 patients, your help would be greatly appreciated with this study which we hope will lead to better treatments and outcomes for patients.”

Visit https://redcap.link/covidneurosurvey to take part.

Kategorier
Uncategorized

Neurological Emergencies CME course

Harvard Medical School afholder i maj 2022 deres Neurological Emergencies CME course der gennem 11 år har været afholdt i Boston men nu afholdes for første gang i Europa i Firenze.

Læs mere i deres kursusprogram eller på deres hjemmeside

Kategorier
Uncategorized

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe E, Region Nord.

Posten skal besættes af en kommende neurolog (introlæge eller hoveduddannelseslæge) fra uddannelsesregion Nord. Man skal have mindst 1 år tilbage af speciallægeuddannelsen for at kunne søge.

Gruppe E koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor epilepsi, søvnforstyrrelser, tumorer i CNS, kørekort, udvikling og graviditet, synsforstyrrelser og bevidsthedspåvirkning.

Alle med interesse kan søge. Det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til de faglige områder som er dækket af gruppe E. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.

Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.

Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. Læs mere her

Skriv en kort ansøgning inkl. CV til nNBVpost@neuro.dk senest 05.12.2021, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Kategorier
Uncategorized

Stroke Forum 2022

Dansk Stroke Center afholder Stroke Forum 2022 den 21. januar 2022 på Aarhus Universitetshospital.  

Konferencedeltagelse inkl. forplejning er gratis! Pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet. 

Tilmelding og program

Kategorier
Uncategorized

Lundbeckfonden Skolarstipendiat

Dansk Neurologisk Selskab påregner at uddele Lundbeckfonden Scholarstipendier ultimo 2021 med ansøgningsfrist 01.12.2021 kl. 12.00.

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

16th World Congress on Controversies in Neurology (CONy) 2022

Der er kommet dato for næste års World Congress on Controversies in Neurology (CONy). Dette afholdes i London den 24 – 27 marts 2022. Læs mere herunder eller på deres hjemmeside:


We are delighted to invite you to the 16th World Congress on Controversies in Neurology CONy to be held in London, UK, March 24-27 ,2022.

CONy provides a much needed forum to illuminate contested areas in neurology and in treatment of neurological diseases. While most conferences are generally informative, there is often only limited time for thorough and critical discussions, particularly on still unresolved issues.

CONy provides a platform for international experts to discuss and compare experience, thus closing the gap between the expansion of knowledge and its dissemination and use. By having this debate style structure, the congress has become a major annual event for members of the neurological community and its allies.

The popularity and increasing relevance of the topics and debates explored during this annual congress has bore many other offshoot meetings. All our participants are encouraged to take an active role in the Congress by engaging faculty members in an open and unique environment and voting on debates in each session. Abstracts for presentations are also welcome and will be discussed in person by our faculty.

We do hope you will join us for this high level educational Congress and excellent networking opportunity.

We look forward to welcoming you to London for CONy 2022!