Kategorier
Uncategorized

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe E, Region Nord.

Posten skal besættes af en neurolog (afdelingslæge eller overlæge) eller kommende neurolog fra uddannelsesregion Øst. Man skal have maksimalt have 1 år tilbage af speciallægeuddannelsen for at kunne søge.

Gruppe E koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor epilepsi, søvnforstyrrelser, tumorer i CNS, kørekort, udvikling og graviditet, synsforstyrrelser og bevidsthedspåvirkning. 

Alle med interesse kan søge. Det er ønskeligt men ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til de faglige områder som er dækket af gruppe E. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.

Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.

Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. Læs mere her

Skriv en kort ansøgning inkl CV til nNBVpost@neuro.dk senest 30.10.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Kategorier
Uncategorized

Nyt redaktionsmedlem til nNBV’en

nNBV søger et nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Øst.
Posten skal besættes af kommende neurolog (dvs. reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge).  


Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBV’s behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV’en hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.
Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.
Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. 

Skriv en kort ansøgning inkl. CV til nNBVpost@neuro.dk senest 01.11.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål. 

Mvh Claus Ziegler Simonsen

 

Kategorier
Uncategorized

Temadag: Børn og Unge som pårørende i Neurorehabiliteringen

Børn og unge er i en særlig sårbar situation, når en forælder eller søskende bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Desværre bliver børn og unge som pårørende ofte overset i sundhedsvæsenet. Videnscenter for Neurorehabilitering afholder derfor en temadag for fagprofessionelle, hvor sigtet er at øge vidensniveauet og dele erfaringer fra klinisk praksis.

På temadagen får deltagerne:

  • Viden om børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende til et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.
  • Indsigt i hvordan fagprofessionelle kan inddrage pårørende børn og unge samt deres forældre i neurorehabiliteringen.
  • Indblik i den eksisterende evidensbaserede viden om behov, reaktioner og konsekvenser ift. til pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen.
  • Inspiration fra kommuner og regioner som i praksis har arbejdet med indsatser målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen​

Målgruppen er fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade.

Dato: 26-09-2022

Tidspunkt: Kl. 9:00 – 16:00

Sted: Rigshospitalet – Blegdamsvej, Auditorium 2

Tilmeldingsfrist: 19-09-2022

Pris: 850 kr.

Læs mere om temadagen og tilmelding​

Kategorier
Uncategorized

National Behandlings- og Visitationsvejledning for Epilepsi

Kategorier
Uncategorized

Efterårsmøde 30. september 2022

Klik her for tilmelding

Deadline for tilmelding er d. 22. september 2022

Klik her for program

Kategorier
Uncategorized

Ung forskerpris

Vi har i Dansk Neurologisk Selskab etableret en ny “Ung forskerpris”.

Prisen er etableret for at sætte yderligere fokus på klinisk neurologisk forskning i Danmark og for at fremme mulighederne for unge forskere i at præsentere deres forskning.

Prismodtageren vil få overrakt prisen ved DNS efterårsmøde d. 30. september 2022 og vil ved mødet holde et foredrag om sin forskning. Med prisen følger 10.000 kr.    

Vi vil gerne bede om, at I sender indstillinger på kandidater til denne pris. Kriterierne for at indstille en kandidat er beskrevet nedenfor Indstillinger skal sendes til Lene Kristensen (lkr@dadl.dk) inden d. 27. juni 2022.

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

National Tværfaglig opdatering og status på COVID 19

LINK TIL REGISTRERING eller på e-mail: ms@smeil.dk

Kategorier
Uncategorized

Lundbeck Science Forum 19. – 20. maj

Der afholdes Science Forum Neurology i maj 2022

Sted: Lundbeck i Valby

Tid: kl. 11 – 18 d, 19. maj og 0830 . 1345 d. 20 maj

Pris: Gratis

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

Grundkursus i Organdonation for Neurologer

Dato: Torsdag den 29. september

Sted: KBH, DGI-byen

Heldags kursus for Neurologer i organdonation

Læs mere

Kategorier
Uncategorized

Master Uddannelser 2022

Master of Headache Disorders afholdes for 4 gang med start i oktober 2022.

Der er ansøgningfrist for d. 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere


Master i personlig medicin

Ansøgningsfrist 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere


Master i neurorehabilitering

Ansøgningsfrist 1. maj 2022

Mere information og link tilmelding kan findes her: Læs mere