Kategorier
Uncategorized

Årsmøde 24-25. marts 2023 – MF/Poster-konkurrence – klik her for videre information

DNS-Program Årsmøde 2023

 

Vejledning for abstracts 2023

DNS-Abstract-formular årsmøde 2023

 

Klik her for tilmelding  – Afbud senest d. 24. februar 2023.

Bemærk er tilmeldingen er bindende efter denne frist.

 

Pris for deltagelse:
Speciallæger: 1450 kr.

Ikke speciallæger samt yngre neurologer: 950 kr.

Ikke medlemmer: 2750 kr.

Rabat for 2 på et værelse: 150 kr. pr. deltager, samlet rabat 300 kr.

 

Mogens Fog Foredragskonkurrence og postersession
Der gøres opmærksom på, at indsendelse af foredrag til Mogens Fog Prisen og postersessionen skal ske senest den. 10. februar 2023.
Se venligst vedhæftede vejledning.

Kategorier
Uncategorized

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Øst Stillingsopslag – klik her for videre information

Stilling som YL medlem fra uddannelsesregion Øst skal genbesættes. Læs mere om stillingen i vedlagte dokument –

Opslag_yngre_øst 2023 

Kategorier
Uncategorized

DemensDagene 2023

15-16. maj 2023, Tivoli Congress Center – se program – https://videnscenterfordemens.dk/da/demensdagene-2023-kvalitet-og-dokumentation

Kategorier
Uncategorized

Ny redaktionsgruppe til nNBV’en – klik her

Kunne du tænke dig at bidrage til instrukser til den brede
neurolog?

 

Der søges redaktionsgruppemedlemmer til en ny
redaktionsgruppe på nNBVen.

Fokusområdet vil være oprettelse af nye dokumenter der
omfatter symptomgrupper som f.eks. konfusion, bevidsthedstab, neurologiske
symptomer evt systemiske sygdomme etc. samt opdatering af eksisterende
velbesøgte sider som bl.a. svimmelhed og bevidsthedspåvirkning.

 

Der søges som udgangspunkt én speciallæge og én
uddannelseslæge fra hver Uddannelsesregion (Nord, Syd og Øst). Blandt disse
medlemmer vil en speciallæge udpeges som redaktionsgruppeformand.

 

Redaktionsgruppeformanden vil stå for koordinering af
instrukser samt indgå i arbejdet i styregruppen for nNBVen omfattende to
virtuelle og et fysisk møde årligt.

 

Motiveret ansøgning og CV sendes til nNBVpost@neuro.dk

 

 

Frist for ansøgning 01.02.23 Der forventes svar til ansøgere
i slutningen af februar

Kategorier
Uncategorized

Årsmøde 2023

DNS holder Årsmøde 24.-25. marts – 2023 på Munkebjerg hotel, Vejle

DNS-Program Årsmøde 2023

Klik her for tilmelding Afbud senest d. 24. februar 2023.

Kategorier
Uncategorized

International Congress on Structural Epilepsy & Symptomatic Seizures – STESS 29-31. March 2023 – Gothenburg, Sweden

Kategorier
Uncategorized

Forskningskonference om arvelige neurodegenerative sygdomme

Læs mere om dette her: https://videnscenterfordemens.dk/da/nyhed/arvelig-frontotemporal-demens-genetisk-diagnostik-forskningsstatus-kommende

samt tilmeld dig via dette link: https://videnscenterfordemens.dk/da/kursus/arvelige-neurodegenerative-sygdomme-forskningskonference-om-familier-gener-og-etik

Kategorier
Uncategorized

nNBV søger nyt medlem i uddannelsesregion Nord

nNBV søger nyt redaktionsmedlem til gruppe E, Region Nord.

Posten skal besættes af en neurolog (afdelingslæge eller overlæge) eller kommende neurolog fra uddannelsesregion Øst. Man skal have maksimalt have 1 år tilbage af speciallægeuddannelsen for at kunne søge.

Gruppe E koordinerer arbejdet med nNBVs behandlingsvejledninger indenfor epilepsi, søvnforstyrrelser, tumorer i CNS, kørekort, udvikling og graviditet, synsforstyrrelser og bevidsthedspåvirkning. 

Alle med interesse kan søge. Det er ønskeligt men ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til de faglige områder som er dækket af gruppe E. Det vigtigste er du har lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.

Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.

Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. Læs mere her

Skriv en kort ansøgning inkl CV til nNBVpost@neuro.dk senest 30.10.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål.

Kategorier
Uncategorized

Nyt redaktionsmedlem til nNBV’en

nNBV søger et nye redaktionsmedlem til gruppe C, fra Region Øst.
Posten skal besættes af kommende neurolog (dvs. reservelæge, introlæge eller hoveduddannelseslæge).  


Gruppe C koordinerer arbejdet med nNBV’s behandlingsvejledninger indenfor Cerebrovaskulære Sygdomme. Alle med interesse kan søge og det er ikke en forudsætning, at du har særligt forhåndskendskab til området. Det vigtigste er lyst og vilje til at deltage aktivt i arbejdet, der sikrer, at nNBV’en hele tiden møder de behov, den kliniske “virkelige” verden byder på.
Redaktionsgruppens primære opgave er løbende at vedligeholde, opdatere og sikre at de eksisterende nNBV dokumenter indenfor området er fyldestgørende for gældende nationale og internationale retningslinjer, men der pågår også et løbende arbejde med at udforme nye behandlingsvejledninger.
Posten indebærer mødeaktivitet og forberedelse, redaktionelt arbejde, evt. mulighed for forfatterskab, samt muligheden for at dygtiggøre sig fagligt og organisatorisk sammen med dine kolleger. 

Skriv en kort ansøgning inkl. CV til nNBVpost@neuro.dk senest 01.11.2022, men gerne før. Du er også meget velkommen til at skrive, hvis du har opklarende spørgsmål. 

Mvh Claus Ziegler Simonsen

 

Kategorier
Uncategorized

Temadag: Børn og Unge som pårørende i Neurorehabiliteringen

Børn og unge er i en særlig sårbar situation, når en forælder eller søskende bliver ramt af en skade på hjerne eller rygmarv. Desværre bliver børn og unge som pårørende ofte overset i sundhedsvæsenet. Videnscenter for Neurorehabilitering afholder derfor en temadag for fagprofessionelle, hvor sigtet er at øge vidensniveauet og dele erfaringer fra klinisk praksis.

På temadagen får deltagerne:

  • Viden om børn og unges reaktioner og behov i forhold til at være pårørende til et familiemedlem med en skade på hjerne eller rygmarv.
  • Indsigt i hvordan fagprofessionelle kan inddrage pårørende børn og unge samt deres forældre i neurorehabiliteringen.
  • Indblik i den eksisterende evidensbaserede viden om behov, reaktioner og konsekvenser ift. til pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen.
  • Inspiration fra kommuner og regioner som i praksis har arbejdet med indsatser målrettet pårørende børn og unge i neurorehabiliteringen​

Målgruppen er fagprofessionelle på hospitaler, i kommuner og private institutioner, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade eller rygmarvsskade.

Dato: 26-09-2022

Tidspunkt: Kl. 9:00 – 16:00

Sted: Rigshospitalet – Blegdamsvej, Auditorium 2

Tilmeldingsfrist: 19-09-2022

Pris: 850 kr.

Læs mere om temadagen og tilmelding​