DNS årsmøde 2020

Årsmødet er pga. COVID-19 flyttet fra 27.-28. marts til 21.-22. august 2020.

Opdateret program følger.

 

Skriv en kommentar

UDSKUDT pga. COVID-19 – MDS-ES 13th Summer School for Young Neurologists

UDSKUDT pga. COVID-19 – Dublin, Ireland

https://www.movementdisorders.org/MDS/Education/Upcoming-Courses/2020/MDS-ES-13th-Summer-School-for-Young-Neurologists.htm

Dublin_SSYN_Agenda-Nofaculty

Skriv en kommentar

AFLYST – 12th European Board Examination in Neurology 2020

AFLYST – læs mere her: https://www.uems-neuroboard.org/web/index.php/uems-ebn-examination

Examination for young neurologists

Report-11th-Examination

EBN-exam2020-flyer

EBN exam 2020 letter of advertisement_jbmk_dbv cb

 

Skriv en kommentar

AFSLYST – Botulinum Toxin in Neurological Practice

90Consulting will be responsible for organization of the conference. This is the 5th conference on Botulinum toxin in neurology, this time organized also for foreign participants, so entirely in English. Lectures will be accompanied by “hands on“ workshops and video presentations.

http://90c.pl/polishtoxins/

Skriv en kommentar

AFLYST – Hovedpinedagen 2020

Nationalt Videnscenter for Hovedpine inviterer i samarbejde med Dansk Hovedpinecenter og Dansk Hovedpine Selskab det årlige kursus i hovedpinesygdomme. Nu under det nye navn: Hovedpinedagen.

Hovedpinedagen 2020 invitation og program

 

Skriv en kommentar

Webinar: Paroxysmal dyskinesias: update on clinical and genetic aspects

12 May 2020, 3-4pm CET on “Paroxysmal dyskinesias: update on clinical and genetic aspects”, presented by Giovanna Zorzi, Foundation I.R.C.C.S. Istituto Besta, Milan, Italy.

Link to sign up to the webinar: https://zoom.us/webinar/register/5715810678599/WN_EAqdftNLSzmPMb7xEvlxSw

Skriv en kommentar

AFLYST pga. COVID – 19 – Metabolisk Symposium – Almindelige symptomer kan skyldes en metabolisk sygdom

OBS – AFLYST pga. COVID-19

Formål med mødet:

Formålet med mødet er at give deltagerne øget viden omkring udredning og diagnosticering af sjældne metabolske sygdomme.

Setup af Metabolisk sympoium

Alexion, BioMarin, Recordati , Sanofi og Takeda (herefter nævnt arrangør gruppen) er medicinal virksomheder der er engageret i sjældne sygdomme. Alle firmaer er medlem af ENLI.
Der vil på mødet ikke være produktrelaterede indlæg eller stande.
Der vil på mødet være en lægefaglig moderator.

Arrangørgruppen faciliterer mødet økonomisk. Herunder betaling for mødelokale forplejning samt honorar til speakers.

Målgruppe for symposiumet:
Deltagermålgruppen er pædiatere, endokrinologer, neurologer, kliniske genetikere, gastro-hepatologer og hæmatologer.

Program

 

Skriv en kommentar

AFLYST pga. COVID-19 – Neuroscience Day 2020

AFLYST PGA. COVID-19

Tirsdag d. 5. maj afholder NeuroCampus Aarhus den årlige Neuroscience Day i Søauditorierne på Aarhus Universitet, hvor omkring 400 forskere fra basal og klinisk forskning, inviterede speakers og repræsentanter for fonde og interesseorganisationer fra mange forskellige discipliner mødes for at præsentere og diskutere deres projekter og mulige samarbejder på tværs af faggrænser, fakulteter og organisationer.

NeuroCampus Aarhus dækker emnemæssigt en bred pallette af forskellige kompetencer spændende fra økonomi og engineering over nanotekologi, strukturel biologi, cellebiologi, translationel neurovidenskab, neurogenetik og klinisk neuroforskning til psykologi og rehabilitering (www.neurocampus.au.dk).

 

Dette års fokus for Neuroscience Day er “Vascuralization and flow in the CNS” under overskriften: Flowing Neuroscience.

Dagens præsentationer dækker: The Microcirculation in Brain Disease, The CADASIL disease complex, Inflammation and vascular dysfunction, and an overview of Flowing components and disease

Keynote speakers

2019 Brain Prize Winner Professor Anne Joutel

Professor Kate Lykke Lambertsen, Syddansk Universitet, Danmark

Professor Nanna MacAulay, Københavns Universitet

Nærmere info om program, speakers, tilmelding, mm opdateres løbende her: https://neurocampus.au.dk/neuroscience-day/neuroscience-day-2020/

Begivenheden annonceres i samarbejde med The Brain Prize, der uddeler vedrens største peronlige pris indenfor neuroforskning pålydende 1 mio EUR, og ligesom sidste år forventer vi bred mediedækning.

Neuroscience Day er en unik mulighed for at få indblik i, hvad der rør sig inden for neuroscience-relateret forskning på Aarhus Universitet og Universitetshospital og tilknyttede afdelinger. På vegne af bestyrelsen i NeuroCampus Aarhus vil jeg derfor gerne invitere en eller flere repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab til at overvære dette arrangement.

Tilmelding: fbh@biomed.au.dk med angivelse af navn og mailadresse.

Skriv en kommentar

Webinar: Hypomyelination

21 April 2020, 3-4pm CET on “Hypomyelination”, presented by Nicole Wolf, Emma Children Hospital, University Medical Centre Amsterdam, the Netherlands.

Link to sign up to the webinar: https://zoom.us/webinar/register/6215804723504/WN_NVZyJQdYSrWEQ32DHkxKxg

Skriv en kommentar

FENS Brain Conference – April 2020

As in previous years, the Lundbeck Foundation is sponsoring the upcoming FENS Brain conference from 19 – 22 April 2020 at Rungstedgaard: “Brain Stroke: Why, how and hope”

The foundation offers 20 free seats and to be considered, the applicant must be below 40, bring an abstract and participate in the entire meeting.

The deadline for applying is February 23rd, 2020.

To be considered for one of the free seats, you must send an e-mail to Helene Mathiasen hm@lundbeckfonden.com

You can find more information here:
https://www.lundbeckfonden.com/en/the-brain-conference/

Skriv en kommentar