Clinicaltrials.gov

Oplysninger om anmeldte kliniske studier kan findes på www.clinicaltrials.gov