Forskning til årsmøde

________________________________

Vejledning for abstracts til
Mogens Fog Foredragskonkurrence og til postersessionen

 1. Marker øverst på abstractet om det skal tilmeldes som foredrag og/eller som poster.
 2. Bedømmelsesudvalget udvælger de bedst egnede foredrags-abstracts til foredragskonkurrencen. De evt. fravalgte vil blive tilbudt posterpræsentation efter aftale med DNS sekretæren.
 3. Abstracts skal være på engelsk, i A4 format med enkelt linjeafstand, må ikke overstige 200 ord og skal helst sendes i en vedhæftet word-fil i en e-mail.
 4. Præsentationen af abstractet på årsmødet skal mundtligt foregå på engelsk.
 5. Sidste frist for indsendelse til sekretær Lene Kristensen, Fællessekretariatet, Kristianiagade 12, 2100 København Ø, e-mail: lkr@dadl.dk, d. 21. jan. 2022.

Mogens Fog prisen – Fonden for Neurologisk Forskning

Mogens Fog prisen uddeles til de bedste foredrag ved det årlige fællesmøde af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af fond­ens bestyrelse og repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab efter nedenstående retningslinjer:

 1. Et (kun et pr. deltager) foredragsabstract indsendes til sekretæren for Dansk Neurologisk Selskab med overholdelse af den gældende tidsfrist. Abstractet mærkes Mogens Fog prisen.
 2. Fondens bestyrelse udvælger de bedste abstracts (max. 8) til at deltage i foredrags konkurrencen, der er placeret i en separat session under årsmødet.
 3. Foredraget skal omhandle et ikke tidligere publiceret klinisk eller eksperimentelt forskningsprojekt inden for det neurologiske/neurokirurgiske fagområde.

Foredraget vil blive bedømt i henhold til fondens vedtægter:

 • Foredragsholderen bør være den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det fremlagte projekt.
 • Foredragsholderen skal være under 40 år gammel.
 • Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.
 • Efter ovennævnte bedømmelsesudvalgs afgørelse uddeles Mogens Fog Prisen. Prisen skal indsættes på en forskningskonto på den institution, hvor deltageren er ansat.
  Præmierne uddeles af Fonden for Neurologisk Forskning
 • Bedømmelsen af abstract foretages af bestyrelsen for Fonden for Neurologisk Forskning og en repræsentant fra DNS. Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag.

Dansk Neurologisk Selskabs posterpris

DNS’ posterpris uddeles til de bedste posterpræsentationer ved det årlige fællesmøde i Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Neurofysiologi efter nedenstående retningslinjer:

 1. Et eller flere abstracts indsendes til sekretæren for DNS med overholdelse af den gældende tidsfrist.
 2. Posteren skal omhandle et klinisk eller eksperimentelt forsk­ningsprojekt inden for det neurologiske fag­område.
 3. I forbindelse med postersessionen, der afholdes som en selvstændig session under års­mødet, forventes der en kort, mundtlig præsentation af projektet og en efterfølg­ende diskussion foran posteren.
 4. Præsentationen skal foretages af den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det frem­lagte projekt.
 5. Posterens format skal være max. 1.0 m i bredde og max. 1.2 m i højde.
 6. Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.
 7. Bedømmelsesudvalget består af DNS’ bestyrelse, og der lægges vægt på en samlet vurdering af projektets indhold, udførelse og præsentation.
 8. Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag.

Opdateret 19. januar-2022 Lene Kristensen