Kliniske retningslinjer

I sundhedsstyrelsen udarbejdes som bekendt løbende nationale kliniske retningslinier indenfor udvalgte områder. Læs mere her.

DNS har udarbejdet en neurologisk national behandlingsvejledning, nNBV, som kan ses her: www.neuro.dk/nnbv

I denne submenu kan du desuden finde vejledninger fra associerede selskaber.

– under “Links” i menubjælken finder du henvisninger til andre selskabers behandlingsvejledninger.