nNBV

 

DNS arbejder kontinuert med at opdatere neurologisk National Behandlingsvejledning, nNBV, som kan ses på neuro.dk/nNBV

 

Nedenfor kan du læse mere. Har du spørgsmål du ikke finder besvaret nedenfor er du velkommen til at skrive til webmaster@neuro.dk

 

Hvad er nNBV?
Styregruppens vejledning for nNBV-dokumenternes udformning, opdateret 250519 

(En del af de aktuelle nNBV dokumenter afviger i deres 1.udgave i større eller mindre grad fra retningslinjerne. Ved de årlige revisioner forventes disse afvigelser efterhånden at forsvinde.)

 

Læs evt nyhedsbrev om nNBV fra juni 2014 som giver en bred introduktion til starten af nNBV

 

Bemærk! ”Open Contribution”

  • Hvis du mener at din afdeling allerede har en instruks som er bedre end den i nNBV
  • Hvis du har lyst til at være medforfatter om dit yndlingsemne
  • Hvis du mener at et nNBV dokument indeholder faktuelle fejl eller mangler
  • Hvis du mener at nNBV mangler et dokument
    Så meld dig under nNBVs faner! (skriv til nNBV@neuro.dk)

Om organisationen:
Kommissorium for nNBV styregruppen.
Styregruppens sammensætning
Dagsordner og referater fra styregruppens møder.
Vedtægter for styregruppen og redaktionsgrupperne (revideret 051118).
Medlemsoversigt over nNBVs redaktionsgrupper (opdateret 190122)

 

Ældre dokumenter:

Status/oversigt over planlagte vejledninger, forfattere mm. (opdateret 06.11.14) 

Vedtægter for styregruppen og redaktionsgrupperne (gammel).