Kørekortsbestemmelser

Sundhedsstyrelsens vejledning om helbredskrav til kørekort pr 1/8-2017

Kørekortsbekendtgørelsen pr 21/6-2017