Klyngehovedpine

Beskrivelse af diagnose, udredning og behandling af klyngehovedpine. Større detaljeringsgrad vedrørende iltbehandling, samt triptan anvendelse ved Horton anfald. Glukokortikoid behandling og herunder GON blokader beskrevet mere detaljeret.

Migræne – behandling

Dokumentet er revideret med en bedre detaljering af bl.a. brug af triptaner og anvendelse af forebyggende behandling. Man nævner specialistbehandlinger med botulinum toxin A og CGRP antagonist behandlinger.