Lewy body demens (DLB) og Parkinson demens (PDD)

Dokumentet er opdateret i hht. de nyeste DLB-kriterier og ift. forslag til udredning og behandling.