neurologisk National Behandlings Vejledning

MIGRÆNE – BEHANDLING MED CGRP ANTISTOFFER

Strategidokument


Instruks

·      Hvem kan behandles

o  Patienter med kronisk migræne, der tidligere har oplevet behandlingssvigt på mindst et anti-hypertensivum og mindst et anti-epileptikum. Behandlingssvigt defineres som utilstrækkelig effekt eller væsentlig toksicitet. Medicinoverforbrugs hovedpine skal være saneret. Eventuel behandling med Botox skal stoppes

·      Hvilke præparater kan benyttes

o  Aktuelt er følgende CGRP-antistoffer tilgængelige på markedet i Danmark: Erenumab (Aimovig), fremanezumab (Ajovy) og galcanezumab (Emgality). Disse præparater anses for klinisk ligeværdige. Førstevalg er det billigste præparat. Dette vurderes løbende af Regionerne, da priserne skifter. Patienter der allerede er i behandling med et CGRP-antistof kan fortsætte denne behandling. Hvis der ikke er effekt af et CGRP-antistof, må patienten ikke skifte til et andet. Hvis der er effekt men bivirkninger, eller hvis man ønsker at teste, om der er bedre effekt af et andet CGRP-antistof, kan der skiftes behandling. Det er ikke nødvendigt at holde pause ved behandlingsskift

·      Hvorledes er behandlingsforløbet

o  Tidligere forebyggende migrænebehandling der har været afprøvet uden tilfredsstillende resultat skal dokumenteres

o  For patienter i behandling med botulinum-type A toxin (Botox) skal der gå mindst 4 måneder efter sidste behandling med Botox inden behandling med CGRP-antistoffer. Dette gælder dog ikke, hvis der ikke har været effekt af Botox

o  Hovedpinekalender fra den sidste måned før mødedagen skal foreligge og noteres før behandling, da dette fungerer som baseline

o  Patienten oplæres i behandlingen og første behandling gives i klinikken. Patienten medgives medicin til de næste 2 behandlinger

o  Patienten skal fremover føre hovedpinekalender med angivelse af antal dage med migræne, spændingshovedpine og kraftig migræne/hovedpine og dage med indtag af anfalds medicin. Dette er en betingelse for, at medicinen kan udleveres

o  Formodede bivirkninger indberettes til Lægemiddelstyrelsen

o  Alle antistoffer, inklusive erenumab, gives hver måned

o  Ved efterfølgende besøg kontrolleres det, om der er effekt af behandlingen, defineret som mindst 30% reduktion i antallet af dage med migræne af moderat til svær intensitet eller hovedpine af svær intensitet. Hvis der ikke er effekt af behandlingen, stoppes denne

o  Patienten skal komme til besøg efter 3 og 6 måneders behandling. Der skal i denne periode føres hovedpinekalender dagligt. Efter 6 måneders behandling skal patienten komme til kontrol hver 6. måned. Der medgives medicin til 6 behandlinger. Fremover noteres kun data vedrørende hovedpine og medicinindtag for den sidste måned, før næste besøg (cirka måned 6 efter sidste besøg). Dog skal der i perioder, hvor der pauseres med behandlingen, noteres data for sidste måned med behandling (starter når patienten tager den sidste sprøjte dvs. måned 5 efter sidste besøg), samt den efterfølgende måned (hvor der er behandlingspause dvs. måned 6 efter sidste besøg)

o  Hvis patienten følges af sygeplejerske, vurderer sygeplejersken løbende, hvorvidt der er behov for kontrol hos speciallæge og booker i givet fald en tid

o  Ved besøg 4, som foregår efter 12 måneder, medgives medicin til 5 behandlinger. Det vil sige, at patienten skal holde 1 måneds pause efter 17 måneders (knapt 1,5 års) behandling

o  Ved besøg 5, som foregår efter 18 måneder, kan behandlingen genoptages, hvis patienten har oplevet klar forværring under pausen

o  Ved besøg 7, som foregår efter 30 måneder (2,5 år), medgives medicin til 5 behandlinger. Det vil sige, at patienten skal holde 1 måneds pause efter 35 måneders (knapt 3 års) behandling

o  Fremover skal patienten have en konsultation hver 6. måned for at tjekke, at der fortsat er effekt af behandlingen og for at justere den øvrige behandling. Der holdes pause hvert 1,5 år

o  De angivne intervaller mellem konsultationer skal opfattes som minimumskrav. Der kan være lokale forhold, f.eks. lokale arbejdsgange, eller individuelle forhold, f.eks. en kompliceret patient, der kræver hyppigere kontakt til patienten

o  CGRP-antistoffer er kontraindicerede ved graviditet og amning. Der bør gå mindst 5 måneder fra stop af behandling til konception

 


 

 

Oversigt over behandlingsforløb op til 6 år.

 Måned  Medicin  Hovedpinekalender,
(evt MIDAS, HIT-6)
 Kommentarer
 -1 -0  Nej Ja   Konsultation
efter 1 måneds baseline-registrering
 1-3  Ja Ja   Kontrol
efter måned 3
 4-6  Ja Ja  Kontrol
efter måned 6
 7-11   Ja  Nej  
 12   Ja Ja  Kontrol
efter måned 12
 13-16   Ja Nej  
 17   Ja Ja  
 18  Nej Ja  Kontrol
efter måned 18
 19-23  Ja Nej  
 Måned  Medicin Hvp-Kalender,
evt. MIDA og HIT-6 
 Kommentarer
 24  Ja  Ja Kontrol efter måned 24 (2 år)
 25-29  Ja  Nej  
 30  Ja  Ja  Kontrol efter måned 30 (2,5 år)
 31-34 Ja  Nej  
 35  Ja  Ja  
 36  Nej  Ja  Kontrol
efter måned 36 (3 år)
 37-41  Ja  Nej  
 42  Ja  Ja  Kontrol
efter måned 42 (3,5 år)
 43-47  Ja  Nej  
 48  Ja  Ja  Kontrol
efter måned 48 (5 år)

 

 Måned  Medicin  Hovedpinekalender,
Evt MIDAS, HIT-6
 Kommentarer
 49-52  Ja  Nej  
 53   Ja  Ja  
 54   Nej Ja  Kontrol
efter måned 54 (4,5 år)
 55-59   Ja Nej  
 60  Ja Ja  Kontrol
efter måned 60 (5 år)
 61-65  Ja Ja  
 66  Ja Ja  Kontrol
efter måned 66 (5,5 år)
 67-70  Ja  Nej  
 71  Ja Ja  
 72 Nej Ja  Kontrol
efter måned 72 (6 år) 

Første udgave den 4.6.2021

Forfatter: Lars Bendtsen

Referenter: Ana Maria Nan, Sonja Antic, Kristin Scheuer, Allan Thimsen Pedersen, Dagmar Beier, og Helge Kasch

Godkender: Helge Kasch

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning