neurologisk National Behandlings Vejledning

Forstyrrelser under REM-søvn

Instruks

Formål
Vejledning af neurologisk læge i undersøgelse og behandling af patienter med forstyrrelser under REM-søvn, på engelsk benævnt Rapid Eye Movement (REM) Sleep Behavior Disorder (RBD).

Forkortelser
CRM: Cardiorespiratorisk Monitorering
MSLT: Multipel Søvnlatens Test
PSG: Polysomnografi
REM: Rapid Eye Movement
RBD: REM Sleep Behavior Disorder

Definition
RBD er en parasomni, der er karakteriseret ved:

 • Anamnestiske oplysninger om øget natlig (eventuel skadelig) adfærd med udleven af drømme.
 • Tilstedeværelse af abnorm regulering af muskelaktivitet under REM-søvn:
  – Manglende atoni (REM Sleep Without Atonia (RSWA)) med øget fasisk muskelaktivitet under REM-søvn.
 • Ingen paroxystisk aktivitet i forbindelse med motorisk aktivitet/episoder med udleven af drømme ved EEG/PSG-undersøgelse

RBD ses uden anden sygdom (idiopatisk RBD – iRBD).

RBD ses meget ofte hos patienter med alfa-synucleinopatier (>50% af Parkinsons sygdom, Demens med Lewy Bodies og Multisystematrofi (MSA)).

Hos især yngre mennesker kan RBD være et led i narkolepsi.

RBD kan også ses ved behandling med visse lægemidler (f.eks. SSRI), ved akut alkoholseponering hos alkoholikere og ved strukturelle læsioner/infarct i pons.

Udredningsstrategi

Symptomer

 • Træthed, søvnighed
 • Hallucinationer
 • Katapleksi
 • Andre anfaldsfænomener
 • Natlige motoriske fænomener
 • Søvnparalyse
 • Bevægeforstyrrelser: rigiditet, stivnen, håndrysten
 • Humør/depression
 • Mavetarmfunktion, vandladning
 • Lugtesans
 • Desuden registreres medicin.

Ved klinisk mistanke eller ved henvisning om RBD skal der visiteres til:

 1. Video-PSG (ved samtidig mistanke om epileptiske anfald, skal der udføres video-PSG monitorering med fuld EEG efter 10-20 systemet)
 2. MSLT ved mistanke om hypersomni.

A) Ved RBD dokumenteret ved polysomnografi – og mistanke om narkolepsi.

 1. Symptomer
 2. MR af cerebrum
 3. Lumbalpunktur med henblik på csv-hypocretin

B) Ved RBD dokumenteret ved polysomnografi – og mistanke om neurodegenerativ sygdom

 1. Symptomer
 2. MR af cerebrum
 3. Lumbalpunktur især ved samtidig mistanke om narkolepsi
 4. DAT-SPECT
 5. Ved klinisk mistanke om kognitiv påvirkning eller begyndende bevægesygdom henvises til Neurologisk Afdeling med henblik på udredning

Yderligere udspørges om arbejdsfunktion og andre sociale forhold.

Behandlingsstrategi
Tilstanden behandles kun i tilfælde af, at patienten udøver skadelig adfærd mod sig selv eller sengepartner, og/eller patienten oplever angst i forbindelse med udleven af drømme.

Førstevalg: Circadin 2 mg eller Melatonin 3 mg om aftenen før sengetid; evt. stigende afhængig af effekt op til 6 mg Circadin hhv. 9 mg Melatonin totalt.

Andet valg: Clonazepam 0,5-2 mg om aftenen før sengetid. Man skal være opmærksom på potentielle bivirkninger, f.eks. vil mange patienter opleve træthed og kognitive forstyrrelser. Der er øget risiko for fald, og bilkørsel frarådes.

Opfølgning
Patienten følges i neurologisk søvnklinik.

Patienten skal tilbydes opfølgende samtale

Det ambulante notat bør indeholde vurdering af patientens symptomer (se ovenfor), behandling, behandlingseffekt og bivirkninger af medicin og sygdomsudvikling.

Referencer, lovgivning og faglig evidens samt links hertil
Schenck et al. (2013) Rapid eye movement sleep behavior disorder: devising controlled active treatment studies for symptomatic and neuroprotective therapy–a consensus statement from the International Rapid Eye Movement Sleep Behavior Disorder Study Group. Sleep Med 14(8):795-806.


Senest revideret d. 13.10.20
Forfattere: Poul Jennum og Marit Otto
Referenter: Jørgen Alving og Kristina Bacher Svendsen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


 

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning