neurologisk National Behandlings Vejledning

Kørekort og neurologiske udfald

Instruks

Formål: At give et overblik over reglerne om lægeligt kørselsforbud i forbindelse med de hyppigste neurologiske problemstillinger.

Kørekortskategorier

 • Gruppe 1
  A motorcykel
  B bil +/- anhænger
  TM traktor og motorredskab
 • Gruppe 2
  C stor lastbil +/- anhænger
  D stor bus +/- anhænger
  B og D som anvendes til erhvervsmæssig personbefordring, dvs. betalende passagerer (taxa, bus) samt godkendelse som kørelærer.
 • Særlige motorkøretøjer:
  Knallert
  Ingen formelle helbredskrav for knallert som kører mindre end 30 km/time.
  Knallert 45 – kræver kørekort A (gruppe 1)
  Traktor og motorredskab (f.eks. truck)
  På privat område er der ingen helbredskrav.

På offentlig vej (”Traktorkørekort”): Helbredskrav som for gruppe 1

Lægeligt kørselsforbud: Ifølge autorisationslovens §44 har lægen i forbindelse med sin virksomhed som læge for patienten pligt til at udstede et kørselsforbud når denne vurderer at en patient ikke kan føre et motorkøretøj på betryggende måde på baggrund af sit helbred. Lægen skal sikre sig at patienten forstår informationen. Kørselsforbuddet, given patientinformation samt patientens accept skal journalføres. Ved uenighed kan kørekortssag påbegyndes. Hvis lægen bliver opmærksom på at kørselsforbuddet ikke overholdes, skal dette indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Hvis akut indgriben vurderes nødvendigt, skal politiet kontaktes.

Der henvises i øvrigt til de overordnede retningslinjer fra STPS samt til nNBV-intrukser med regler og retningslinjer vedrørende kørekort og apopleksi, epilepsi og bevidsthedspåvirkning,  gliomer og søvnlidelser.


 

Sygdom

Restriktioner for Gruppe I

Restriktioner for Gruppe II

Cerebrale aneurismer

Indtil tilstanden er udredt / behandlet med lav risiko for nyt anfald

Indtil tilstanden er udredt / behandlet med meget lav risiko for nyt anfald

Demens

Kognitiv svækkelse vurderes ud fra MMSE (orientering, hukommelse, urskive)
Let grad: udfald i 1/3 domæner – kræver sædvanligvis ikke kørselsforbud
Moderat/svær grad: giver varigt kørselsforbud

Alle grader af kognitiv svækkelse kræver sædvanligvis kørselsforbud

Gliomer

Individuel vurdering af speciallæge i neurologi

Bør forelægges STPS

Aktiv Mb. Menières

Indtil tilstanden er stabiliseret

12 mdr. kørselsforbud efter sidste anfald (24 mdr. ved erhvervskørsel)

Vertigo ved BPPV, neuritis vestibularis eller migræne

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner

Synsproblemer

Kørsel kræver:
– korrigeret synsstyrke på mindst 0,5
– vandret synsfelt på mindst 120 grader, 50 grader til hø og ve samt 20 grader op og ned

Kørsel kræver:
– korrigeret synsstyrke på mindst 0,8
– vandret synsfelt på mindst 160 grader, 70 grader til hø og ve samt 30 grader op og ned

Referencer
https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/


Senest revideret d. 28.08.2022
Forfattere: Joanna Gesche og Anya Holmberg-Thydén
Referenter: Annette Sidaros og Christoph Beier
Godkender: Christoph Beier, redaktionsgruppe E

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning