Migræne – diagnose og udredning

Instruks

Formål: Beskrivelse af diagnose og udredning

Diagnose

De to hyppigste undertyper er migræne uden aura og migræne med aura. Migræne uden aura er en anfaldsvis hovedpinelidelse som varer 4-72 timer. Typiske karakteristika er halvsidig hovedpine af dunkende kvalitet, moderat til svær intensitet og med forværring ved almindelig fysisk aktivitet. Hovedpinen er typisk ledsaget af kvalme, opkastninger samt fono- og fotofobi (se tabel 1). Mange patienter lider både af migræne og spændingshovedpine. I tabel 2 er angivet nogle typiske træk ved de 2 former for hovedpine.

Cirka en tredjedel af patienter med migræne har aura. Aurafasen består af lateraliserede reversible symptomer der afficerer syns- eller følesansen, såsom flimmerskotomer og føleforstyrrelser. Forbigående afasi og lammelser kan også ses. Typisk er gradvis udvikling af symptomerne over minutter, en varighed af hvert aurasymptom på 5-60 minutter, og at forskellige typer af symptomer efterfølger hinanden. Hvis auraen inkluderer lammelser klassificeres som hemiplegisk migræne. Auraen er oftest relateret til hovedpine som typisk kommer efter auraen. Ved migræne med aura opfylder hovedpinefasen ofte kriterierne for migræne uden aura men migræne med aura kan også forekomme med uspecifik hovedpine eller uden ledsagende hovedpine.

En lille del af de hårdest ramte patienter har kronisk migræne, som defineres som hovedpine mindst 15 dage per måned hvoraf mindst 8 af hovedpineanfaldene er migræne.

Klinisk vurdering og udredning

Migræne er en klinisk diagnose. Brug af hovedpinedagbog er essentiel for at stille den korrekte diagnose, specielt for at skelne mellem milde migræneanfald og spændingshovedpine samt for at udelukke medicinoverforbrugshovedpine. Komorbide sygdomme, f.eks. hypertension, astma, svær overvægt og depression, skal ligeledes diagnosticeres og behandles. Eventuelle komorbide sygdomme er af afgørende betydning ved valg af forebyggende medicin. Migræne er en godartet sygdom, men kvinder med migræne med aura har øget risiko for apopleksi, selv om den absolutte risiko er lille. Vedrørende behov for parakliniske undersøgelser i øvrigt henvises til afsnittet sekundære hovedpiner. 

Tabel 1. Diagnostiske kriterier for migræne uden aura.

G43.0. Migræne uden aura

A.  Mindst 5 anfald der opfylder kriterierne B-D

B.  Hovedpineanfald varende 4-72 timer (ubehandlet eller behandlet uden held)

C.  Hovedpinen har mindst 2 af følgende 4 karakteristika:

1.   Unilateral lokalisation

2.   Pulserende karakter

3.   Moderat eller stærk intensitet

4.   Forværring ved rutinemæssig fysisk aktivitet som f.eks. at gå op ad trapper

D.  Under hovedpinen mindst ét af følgende:

1.   Kvalme og/eller opkastning

2.   Fotofobi og fonofobi

E.   Hovedpinen kan ikke bedre tilskrives en anden diagnose

Tabel 2. Karakteristika der kan bruges til at skelne mellem migræne og spændingshovedpine.

Migræne Spændingshovedpine
Tidsmønster Anfaldsvis, varende 4-72 timer Varierende, fra episoder varende 30 minutter til kontinuerlig hovedpine
Hovedpine karakteristika Ofte unilateral og pulserende med forværring ved fysisk aktivitet Ofte bilateral og pressende, normalt ingen forværring ved fysisk aktivitet
Intensitet Typisk moderat til svær Typisk mild til moderat
Ledsage symptomer Ofte kvalme og/eller opkastning samt fotofobi og fonofobi Ingen eller kun mild kvalme, fotofobi eller fonofobi


Henvisning

Bendtsen L, Birk S, Kasch H, Aegidius K, Sørensen PS, Thomsen LL, Poulsen L, Rasmussen MJ, Kruuse C, Jensen R. Referenceprogram – Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter. Eget forlag 2010;  1-71. wwdhos.dk.


Senest revideret d. 10.12.2017
Forfattere: Lars Bendtsen og Henrik Schytz
Referenter: Messoud Ashina og Flemming Bach.
Godkender: Lars Bendtsen, redaktionsgruppe F.


 

Fandt du hvad du ledte efter?