neurologisk National Behandlings Vejledning

Neurogenetik – hvem, hvor og hvordan

Instruks

Neurogenetik omfatter klinisk diagnostik, molekylærgenetisk diagnostik, genetisk rådgivning, behandling og opfølgning af patienter med arvelige (eller formodet arvelige) neurologiske sygdomme.

Hvem:

Patienter med kendt arvelig eller formodet arvelig neurologisk sygdom kan henvises mhp. molekylærgenetisk diagnostik, genetisk rådgivning, behandling og videre opfølgning.

Bærere af sygdomsassocierede genændringer og familiemedlemmer i risiko kan henvises med henblik på f.eks. klinisk vurdering og genetisk rådgivning.

En genetisk baggrund kan mistænkes hos patienter,

  • der har familiemedlemmer med samme eller lignende neurologiske sygdom,
  • ved usædvanlig tidlig debut af en neurologisk sygdom,
  • ved diagnoser med hyppig monogen ætiologi – også i isolerede tilfælde.

Hvor:

  • Varetages i samarbejde mellem neurologiske afdelinger med højt specialiseret funktion (Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital) og de klinisk genetiske afdelinger i København, Odense, Vejle, Aarhus og Aalborg.
  • De neurologiske afdelinger tager sig generelt af udredning og klinisk karakterisering forud for molekylærgenetisk diagnostik, genetisk rådgivning, behandling og opfølgning.
  • Familieudredning og genetisk rådgivning og evt. prædiktiv gentest af raske familiemedlemmer samt prænatal genetisk rådgivning og diagnostik varetages generelt i klinisk genetik eller i formaliseret samarbejde med neurologi.

Hvordan:

Henvisning sendes til enten den neurologisk klinik eller klinisk genetisk afdeling afhængigt af, hvor man skønner, at opgaven bedst varetages jvf. ovenstående.


Senest revideret d. 02.11.2020
Forfattere: Kirsten Svenstrup og Suzanne Lindquist.
Referenter: Jens Michael Hertz og Anette Torvin Møller.
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D


Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning