neurologisk National Behandlings Vejledning

Neuropatiske smerter

 Strategidokument


Formål: At beskrive inddeling af neuropatiske smerter og non-farmakologisk behandling

Neuropatiske smerter defineres som smerter, der er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem. De kan skyldes beskadigelse af nervebanerne på ethvert sted fra terminalerne på de perifere nociceptorer til de kortikale neuroner i hjernen.

Når helingen forventes at være tilendebragt, og varigheden af smerterne har varet mere end 3 måneder, taler man om kroniske smerter.

Inddeling af neuropatiske smerter:

Denne vejledning inddeler i centrale, perifere symmetriske og perifere asymmetriske neuropatiske smerter.

Centrale neuropatiske smerter: Skader på rygmarv, hjernestamme, thalamus eller cortex som følge af f.eks. :

 • Cerebral apopleksi
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Infektiøse tilstande, der angriber centralnervesystemet

Perifere asymmetriske neuropatiske smerter: Skader på perifere nerver, plexus, dorsale ganglier, nerverødder som følge af f.eks.:

 • Perifere nerveskader, herunder postoperative neuropatiske smerter og fantom- og stumpsmerter efter amputation
 • Postherpetisk neuralgi
 • Smertefuld radikulopati
 • Karpaltunnelsyndrom

Perifere symmetriske neuropatiske smerter:

Neuropatiske smerter kan også inddeles ud fra ætiologien:

 • Traume/ kirurgi
 • Iskæmi/hæmoragi
 • Inflammation
 • Neurotoksitet
 • Neurodegeneration
 • Paraneoplastisk syndrom
 • Metabolisk syndrom
 • Vitaminmangel
 • Cancer

Neuropatiske smerter – non-farmakologisk behandling

Smertefysio- og ergoterapi kan være relevant for udvalgte patienter med neuropatiske smerter, f.eks. patienter med komplekst regionalt smertesyndrom (complex regional pain syndrome – CRPS), hvor terapeutisk træning er en vigtig del af behandlingen.

TENS – transkutan elektrisk neurostimulation har effekt ved både akutte og kroniske smertetilstande, dog uden evidens for effekt ved neuropatiske smerter. Enkelte undersøgelser har også vist længerevarende effekt og kan derfor overvejes som et supplement til øvrig behandling.

Smertepsykologisk intervention. Selvom evidensen er sparsom for effekt af f.eks. kognitiv adfærdsterapi (cognitive behavioral treatment – CBT) på neuropatiske smerter, er det en behandling, som patienterne ofte sætter pris på, da de får nye redskaber og strategier til at håndtere deres smerter, depression, angst og søvnforstyrrelser.

Kirurgisk behandling med indoperering af neurostimulator (rygmarvsstimulation/ spinal cord stimulation) kan overvejes til patienter med neuropatiske smerter, som ikke har responderet tilstrækkeligt på farmakologisk eller non-farmakologisk behandling, og anvendes alene eller i kombination med farmakologisk behandling. Behandlingen kan være indiceret hos en lille gruppe patienter, f.eks. patienter med radikulopati og Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).
Der er en vis evidens for behandling med radiofrekvensablationsbehandling. Denne behandling har været anvendt rutinemæssigt til lokaliserede neuralgier på visse universitetsklinikker og tilbydes udvalgte patienter med ryg- og nakkesmerter.

Det er vigtigt, at den kirurgiske behandling af patienter med kroniske neuropatiske smerter betragtes som en integreret del af en mere omfattende tilgang, der omfatter farmakologiske og ikke-farmakologiske ikke-interventionsbehandlinger.


Senest revideret: 20.02.2018
Forfattere: Bo Biering-Sørensen, Nanna Brix Finnerup og Helge Kasch
Referent: Lars Bendtsen
Godkendt af: Lars Bendtsen, gruppe F


 

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning