neurologisk National Behandlings Vejledning

Primær hjernetumor – Højgradsgliom

Instruks

Indledning
Højgradsgliomer omfatter WHO grad III-IV tumorer. Glioblastoma multiforme (astrocytom grad IV) er den hyppigste højmaligne hjernetumor hos voksne. Det primære glioblastom opstår uden forudgående kendt gliom. Det sekundære glioblastom opstår ved dedifferentiering af et lavgradsastrocytom.

Incidens
Incidensen er 3,5-4 per 100.000 per år, med maksimum omkring 35-40 års alderen (sekundære glioblastomer) og omkring 60-70 år (primære glioblastomer).

Klinisk
Symptomerne afhænger af tumorens lokalisation og væksthastighed, og kan inddeles i tre hovedgrupper:

  1. Fokalneurologiske symptomer betinget af tumorens lokalisation
  2. Epileptiske anfald
  3. Symptomer på forhøjet intrakranielt tryk

Patienten skal ved begrundet mistanke henvises til et kræftpakkeforløb på en neurologisk afdeling.

Radiologi
Typisk dårligt afgrænset tumor med heterogent udseende central nekrose, kontrastopladning og omkringliggende ødem. Tumor vokser aggressivt og infiltrativt i hjerneparenchymet langs den hvide substans. Den kan derfor sprede sig til den kontralaterale hemisfære via corpus callosum (sommerfugleglioblastom). Der findes i reglen tumorceller flere centimeter udenfor det konstrastopladende område. Som supplement til CT udføres MR-skanning (som minimum T1, T1 med kontrast, T2 og T2 flair i coronal, sagittal og axial plan). Ifald tumor er lokaliseret tæt på venøse sinus og væsentlige cerebrale arterier, suppleres med MR-angiografi.

Akut behandling
Epileptiske anfald behandles medicinsk, f.eks. med levetiracetam 500 mg x 2 dgl (se vejledning om antiepileptisk behandling). Ved betydende peritumoralt ødem og symptomer derpå, dvs. tryksymptomer, eller fokalneurologiske udfald, der kan forklares ud fra tumorens placering, opstartes i behandling med tbl prednisolon 75-100 mg morgen, suppleret med Ca2+ tilskud og antacidum. Hos asymptomatiske patienter er medicinsk behandling ikke nødvendig.

Videre behandling
Når MR af cerebrum foreligger, skal patienten henvises til neurokirurgisk visitation mhp planlægning af behandlingsforløbet. Henvisning foregår i kræftpakkeforløb. Efter endt neurokirurgisk behandling henvises patienten til neuroonkologisk efterbehandling på onkologisk afdeling samt genoptræning/rehabilitering på lokale neurologiske afdeling. Efter afsluttet neuroonkologisk behandling tilbagehenvises patienten fra onkologisk afdeling til neurologisk afdeling med henblik på fortsat kontrol inkl. jævnlige MR-skanninger.

Reference
Retningslinjer for behandling af intrakranielle gliomer hos voksne. Dansk Neuro Onkologisk Gruppe, 2019.
Pakkeforløb for kræft i hjernen, Dansk Neuro Onkologisk Gruppe, 2019


Senest revideret d. 05.03.2020
Forfattere: Mette Lindelof, Sara Lyngby Skovbølling og Emma Lindström
Referenter: Christoph Beier og Frantz Rom Poulsen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


Keywords: hjernekræft

Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning