neurologisk National Behandlings Vejledning

Spinocerebellar ataksi – diagnostik

Strategidokument

Baggrund:
Arvegangen ved hereditære ataksier kan være autosomal dominant, autosomal recessiv, X-bunden eller mitokondriel.

De spinocerebellare ataksier (SCA) er en heterogen gruppe of degenerative sygdomme, alle defineret med autosomal dominant arvegang, forårsaget af dysfunktion af cerebellum, hjernestamme samt efferente og afferente forbindelser til/fra disse strukturer.

Klinisk har alle patienter en cerebellar ataksi og ofte andre ledsagesymptomer/fund også (f.eks. ekstrapyramidale, pyramidale, neuropatiske, kognitive, retinale og anfaldsfænomener)

Udredning:

• Beskriv fænotypen
• Udførlig familieanamnese (slægtsskema og stamtræ)
• MRI af cerebrum
• Udeluk andre årsager til ataksien

Knapt halvdelen af tilfældene i SCA-gruppen skyldes mutation i ét af CAG repeat-generne (SCA1, 2, 3, 6, 7, 17, DRPLA), 5-10 % skyldes konventionelle mutationer i et ikke-CAG repeat-gen og hos resten kan man ikke stille en molekylær-genetisk diagnose på nuværende tidspunkt.

• Konsulter en neurologisk afdeling med højt specialiseret funktion/klinisk genetisk afdeling inden test og test aldrig uden at patient/familie er informeret og relevant rådgivet (se ”Genetisk rådgivning vedr. prædiktiv gentest”)

Molekylær-genetisk algoritme (ved mistanke om arvelig ataksi):

1. Hvis pigmentær retinopati: SCA7
2. Sen debut (> 50 år): SCA6, Fragilt X-Associeret Tremor/Ataksi Syndrom (FXTAS) (bortset fra ved mand-til-mand transmission), Friedreichs ataksi (FRDA)
3. Alle andre: SCA1, 2, 3, 6, 7. FRDA: hvis sporadisk eller uklar familiehistorie
4. Hvis alle analyser er negative: overvej supplerende tests baseret på fænotype. Evt. targeteret NGS-pakke eller exom-sekventering

Hvor:
De neurologiske afdelinger på Rigshospitalet, Århus Universitets Hospital og Odense Universitets Hospital har højt specialiseret funktion indenfor neurogenetik i samarbejde med klinisk genetisk afdeling samme sted.


Senest revideret d. 03.05.2022
Forfattere: Jørgen E. Nielsen og Anja Frederiksen 
Referenter: Erik Danielsen og Michael Nielsen
Godkender: Nanna Dombernowsky, redaktionsgruppe D


Fandt du hvad du ledte efter?

neurologisk National Behandlings Vejledning