Valg af antiepileptisk præparat

Instruks

Formål
At give den neurologiske læge en kort gennemgang af de mest gængse Anti-Epileptiske Drugs (AEDs).

AED2

Listen er ikke udtømmende.

For uddybende gennemgang, herunder max. doser, henvises til produktresumeer for de enkelte antiepileptika.

For fuldstændig oversigt over tilgængelige AED henvises til f.eks. www.medicin.dk.

Referencer

www. SST/Brugere og bivirkninger af antiepileptika, 2014

www.medicin.dk samt diverse produktresumeer


Senest revideret d. 25.03.2018
Forfattere: Hanne Mørk Christensen og Martin Fabricius
Referenter: Jakob Christensen og Bjarke á Rogvi-Hansen
Godkender: Annette Sidaros, redaktionsgruppe E


Keywords: epilepsi, epilepsimedicin, kramper, krampeanfald