Delegat til EAN

Delegat til European Academy of Neurology (tidligere EFNS + ENS) er den til den til enhver tid siddende formand:

Delegat: Lise Korbo (2019)

opdateret 16.03.20 af Johanne