Delegat til EAN

Delegat til European Academy of Neurology (tidligere EFNS + ENS) er den til den til enhver tid siddende formand:

Delegat: Jesper Erdal, Rigshospitalet (2016, 2017, 2018)

opdateret 23.07.2018 af Siska