Delegat til EAN

Delegat til European Academy of Neurology (tidligere EFNS + ENS) er den til den til enhver tid siddende formand:

Delegat: Henning Andersen (2021)

opdateret 7. juni 2022 Lene Kristensen