Delegat til WFN

Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology’s Council of Delegates. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

  • Gunhild Waldemar (Rigshospitalet) (2007, 2011,2015)

opdateret 19.02.2018