Delegat til WFN

Generalforsamlingen vælger en delegat og en suppleant til World Federation of Neurology’s Council of Delegates. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

  • Mette Lindelof (2019)
  • Suppleant Christina Rostrup Kruuse (2019)

opdateret 16.03.2020