nNBV-styregruppen

Medlemmer

Anne Mette Hejl

DNS bestyrelsens repræsentant

Henrik Boye Jensen

Repræsentant for gruppen af ledende overlæger

Stephen Wørlich Pedersen

Repræsentant for DNO

Asher Lou Isenberg

Repræsentant for YNNN og webmaster

Redaktionsgruppeformænd

Mødeaktivitet:

1. møde: 28. oktober 2013. Dagsorden. Referat.
2. møde: 4. februar 2014. Dagsorden. Referat.
3. møde: 10. marts 2014. Dagsorden. Referat.
4. møde: 24. marts 2014. Dagsorden. Referat.
5. møde: 21. maj 2014. Dagsorden. Referat.
6. møde: 3. september 2014. Dagsorden. Referat.
7.møde: 20. oktober 2014. Dagsorden. Referat.
8.møde: 8. december 2014. Dagsorden. Referat.
9.møde: 2. februar 2015. Dagsorden. Referat.
10.møde: 2. marts 2015. Dagsorden. Referat.
11.møde: 26. maj 2015. Dagsorden. Referat.
12.møde: 5. oktober 2015. Dagsorden. Referat.
13.møde: 30. november 2015. Dagsorden. Referat
14.møde: 28. + 29.januar 2016. Referat.
15.møde: 24. august 2016. Dagsorden. Nyhedsbrev fra nNBV-styregruppen.
16.møde: 15. november 2016. (Arbejdsmøde med gennemgang af udvalgte vejledninger)
30. marts 2017: Referat.
18. april 2018: Dagsorden. Referat
5. november 2018: Dagsorden. Referat
30. april 2019 (Odense). Dagsorden. Referat
6.maj 2020:  Referat
8.september 2020: Dagsorden. Referat

21. Januar 2021 Dagsorden. Referat

18. maj 2021 Referat

15. september 2021 Referat

19. januar 2022 Dagsorden Referat

Information on nNBV, vedtægter mv.

Gå til nNBV