nNBV-styregruppen

Medlemmer

Anne Mette Hejl

DNS bestyrelsens repræsentant

Henrik Boye Jensen

Repræsentant for gruppen af ledende overlæger

Stephen Wørlich Pedersen

Repræsentant for DNO

Asher Lou Isenberg

Repræsentant for YNNN og webmaster

Redaktionsgruppeformænd

Mødeaktivitet:

21. Januar 2021 Dagsorden. Referat

18. maj 2021 Referat

15. september 2021 Referat

19. januar 2022 Dagsorden Referat

Information on nNBV, vedtægter mv.

Gå til nNBV