nNBV-styregruppen

Medlemmer:
formand: overlæge Mads Ravnborg, Filadelfia (2013)
næstformand & webansvarlig: afdelingslæge Siska Frahm-Falkenberg, Rigshospitalet (2012)
DNS bestyrelsens repræsentant: overlæge Lise Leth Jeppesen, Århus (2018)
repræsentant for læger under uddannelse til neurolog: reservelæge Frederik Winsløw, Hillerød (2016)
repræsentant for gruppen af ledende overlæger: overlæge Jesper Gyllenborg, Roskilde (2015)
redaktionsgruppeformænd:
overlæge Claus Ziegler Simonsen, Århus (2013)
overlæge Morten Blaabjerg, Odense (2016)
afdelingslæge Tina Dysgaard Jeppesen, Rigshospitalet (2017)
afdelingslæge Annette Sidaros, Rigshospitalet (2018)
overlæge Finn Sellebjerg, Rigshospitalet (2018)
overlæge Helge Kasch, Viborg (2018)

Mødeaktivitet:
1. møde: 28. oktober 2013. Dagsorden. Referat.
2. møde: 4. februar 2014. Dagsorden. Referat.
3. møde: 10. marts 2014. Dagsorden. Referat.
4. møde: 24. marts 2014. Dagsorden. Referat.
5. møde: 21. maj 2014. Dagsorden. Referat.
6. møde: 3. september 2014. Dagsorden. Referat.
7.møde: 20. oktober 2014. Dagsorden. Referat.
8.møde: 8. december 2014. Dagsorden. Referat.
9.møde: 2. februar 2015. Dagsorden. Referat.
10.møde: 2. marts 2015. Dagsorden. Referat.
11.møde: 26. maj 2015. Dagsorden. Referat.
12.møde: 5. oktober 2015. Dagsorden. Referat.
13.møde: 30. november 2015. Dagsorden. Referat
14.møde: 28. + 29.januar 2016. Referat.
15.møde: 24. august 2016. Dagsorden. Nyhedsbrev fra nNBV-styregruppen.
16.møde: 15. november 2016.
30. marts 2017: Referat.
18. april 2018: Dagsorden. Referat
5. november 2018: Dagsorden.
30. april 2019 (Odense)

 

Information on nNBV, vedtægter mv.

Gå til nNBV

opdateret 20-03-2019 af Siska