Delegerede til UEMS

Udpeget af DNS: Erik Hviid Danielsen, Århus (2017)

Udpeget af DNS på vegne af Danske Nervelægers Organisation: Mette Lindeloff, Herlev (2017 – i 2014-17 for DNS)