Delegerede til UEMS

Udpeget af DNS:
Charlotte Rath, Roskilde (2020)
Delegat skal være speciallæge. Valgperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted, dog højst 2 gange.

Udpeget af DNS på vegne af Danske Nervelægers Organisation:
Mette Lindelof, Roskilde (2017 – (i 2014-2017 for DNS))