Videreuddannelsesudvalg

I hver uddannelsesregion sidder et videreuddannelsesudvalg bestående af:
– Regionens Postgraduate kliniske lektor
– De udannelsesansvarlige overlæger fra regionens neurologiske afdelinger
– En repræsentant fra YNNN (som vælges for 1 år ad gangen på YNNNs generalforsamling).

YNNN repræsentanter (2020):
Øst: Sara Hesby Andreasen, supp. Emma Lindström
Syd: Joanna Gesche, supl. Asta Theodorsdottir
Nord: Malin Carmland, supl. Sandra Sif Gylfadottir

opdateret 03-03-2020