Videreuddannelsesudvalg

I hver uddannelsesregion sidder et videreuddannelsesudvalg bestående af:
– Regionens Postgraduate kliniske lektor
– De udannelsesansvarlige overlæger fra regionens neurologiske afdelinger
– En repræsentant fra YNNN (som vælges for 1 år ad gangen på YNNNs generalforsamling).

YNNN repræsentanter (2016):
Øst: Sonja Holm Yildiz, supl. Julie Hansen
Syd: Joanna Gesche, supl. Asta Theodorsdottir
Nord: Malin Carmland, supl. Anges Witt

opdateret 24-01-2016 af Siska