Speciallægemangel og rekruttering

Ellen Trane Nørby – Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet

Rekrutteringsrapport – DNS rapport – Rekruttering af yngre læger til neurologien

Høringssvar – Høringssvar til sundshedsstyrelsen ang. dimensionering af speciallægeuddannelsen i Neurologi

Artikler:

Patienter mangler neurologer replik jan. 2016

Berlingske 21.08.2017

Opdateret 25-02-18 af Johanne