Selskabet har som formål at forbedre uddannelse, videnskab og udvikling indenfor neurologien i Danmark og har mere end 800 medlemmer.

Seneste nyt

Webinarer om rygmarvsskader - Facebook_Instagram - 1080px

Videnscenter for Neurorehabilitering tilbyder en webinarpakke til fagprofessionelle, som arbejder med neurorehabilitering på rygmarvsskadeområdet.
Få den nyeste viden om spasticitet, neuropatiske smerter og accept/håb over fire torsdage i efteråret 2023.
Du kan tilmelde dig hele pakken eller enkelte webinarer. Emnerne er:

👉 Spasticitet: Torsdag den 14. og torsdag den 21. september.
👉 Neuropatiske smerter: Torsdag den 28. september.
👉 Accept/håb: Torsdag den 5. oktober.

Læs mere her

neuro2
Der mangler del-kursus ledere til 2 af de specialespecifikke kurser (A-kurser).

Der mangler del-kursus ledere til 2 af de specialespecifikke kurser (A-kurser).
Det drejer sig om kurset i neurorehabilitering og kurset i demens og neuropsykologi.
Kurset i rygsygdomme og smerter er nedlagt og skal fremover delvis dækkes på neurorehabiliteringskurset. Bestyrelsen, A-kursusledelsen og uddannelsesudvalget i DNS inviterer dig hermed til at ansøge om stillingen som delkursusleder af disse kurser. 
Vedhæftet er dokumenter der redegør for A-kursus rækken, uddannelsesudvalgets rapport vedr. A-kurserne samt ansøgningsskema, der ønskes anvendt ved ansøgning. 
Kurset i Demens og neuropsykologi planlægges afholdt i marts 2024, kurset i neurorehabilitering i slutningen af august 2024.
Ønskes yderligere oplysninger kan A-kursusleder Helle Thagesen kontaktes på 22520341. ANSØGNINGSFRIST er 1. november 2023. Ansøgning sendes til Lene Kristensen lkr@dadl.dk  
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.
Pva bestyrelsen i DNS samt Helle Thagesen
– Brev vedr ansøgning til A-kurser
– Akursusrapp.
– De specialespecifikke kurser haandbog for hoved og  delkursusledere
– Skabelon for ansøgning

Efterårsmøde d. 6 oktober 2023

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, Kbh. v
Dato og tid: 6. oktober 2023 kl. 09.00 – 15.00
Pris:
Medlemmer af DNS: 500 kr.
Program 2023
Klik her for tilmelding Fristen for tilmelding er d. 6. september – herefter er tilmelding bindende.

Dansk Neurologisk Selskab blev grundlagt i 1900

Selskabet har over 800 medlemmer og har som formål at forbedre uddannelse, videnskab og udvikling inden for neurologien i Danmark