Dansk NeuroOnkologisk Gruppe

DNOG, Dansk Neuroonkologisk gruppe, er én af de næsten 20 DMCG’er (Danske Multidiciplinære Cancer Grupper) der i sin tid  blev dannet for at forbedre kræftbehandlingen, som en opfølgning af bl.a. Kræftplan 2 og financieres af Danske Regioner (DR).

DNOG består af en bestyrelse og et mindre forretningsudvalg. Begge består af repræsentanter for neurokirurgi, neurologi, onkologi, neuropatologi, radiologi, som bl.a. repræsenterer de 5 centre, hvor pt. med hjernetumorer behandles + en repræsentant for DR.

Mens der oprindeligt var knyttet en lang række opgaver til DMCG’erne, først og fremmest mhp at fremme den videnskabelige indsats og det internationale samarbejde, er dette snævret ind under hensyntagen til de økonomiske midler og hovedopgaverne for grupperne er for tiden at udarbejde og revidere retningslinier på området og at drive en database. Sidstnævnte, DNOR, Danske Neuroonkologisk Register financieres via Databasernes Fællessekretariat under DR. DNOG har udgivet retningslinier for behandling af gliomer hos voksne og meningeomer, se www.dnog.dk. DNOR registrerer for tiden alle patienter, der behandles for primære hjernetumorer på de 5 neurokirurgiske og onkologiske afdelinger. DNOR’s årsrapport kan ses på hjemmesiden.