Målbeskrivelsen

Målbeskrivelsen angiver de teoretiske og praktisk-kliniske kompetencer, som er nødvendige for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i specialet.

Der er aktuelt 2  gældende målbeskrivelser – hvilken der gælder for den ankelte afhænger af uddannelsesstart.

Nedenstående er links til de to gældende målbeskrivelser for neurologi:

Se Sundhedsstyrelsens vejledning om målbeskrivelser og revision af målbeskrivelser for yderligere oplysninger.

opdateret 15-01-2017 af Siska