Hoveduddannelsen – kompetencekort mv.

Som led i hoveduddannelsen skal man deltage i en række obligatoriske specialespecifikke kurser, kaldet A-kurser.
Man har ret til fri med løn, men skal selv planlægge og tilmelde sig. Det sidste foregår via YNNNs hjemmeside.

Se her liste over kurser. (Kommer snart). Spørgsmål kan adresseres til A-kursusleder Helle Thagesen: hta@regionsjaelland.dk.

Gældende logbog for hoveduddannelse f.o.m. 1.september 2011

Evalueringsskabelon – indstik til logbogen
(Anvendes til evaluering af medicinsk ekspert i hoveduddannelsen)

Patientliste – supplement til logbogen

Individuel uddannelsesplan

Kompetencekort til hoveduddannelsen:
KK1
KK2
KK3
KK4
KK5

Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) i neurologi er et summativt vurderingsredskab til at vurdere uddannelsessøgende lægers evner indenfor den medicinske ekspertrolle.
(ny version per 17-01-2017) : Mini-CEX neurologi hoveduddannelse

Om 360 grader evaluering:
360 grader evaluering (for vejleder)
360 grader evaluering (for uddannelseslæge)
360 grader evaluering (for bedømmer)

senest redigeret 10-11-2020 af Anne-Mette & Siska