Forskning til årsmøde

Abstracts til Mogens Fog foredragskonkurrence og til postersessionen – se nedenstående vejldning

Mogens Fog prisen uddeles til de bedste foredrag ved det årlige fællesmøde af et bedømmelsesudvalg bestående af medlemmer af fond­ens bestyrelse og repræsentanter fra Dansk Neurologisk Selskab efter nedenstående retningslinjer:
 1. Et (kun et pr. deltager) foredragsabstract indsendes til sekretæren for Dansk Neurologisk Selskab med overholdelse af den gældende tidsfrist. Abstractet mærkes Mogens Fog prisen.
 2. Fondens bestyrelse udvælger de bedste abstracts (max. 8) til at deltage i foredrags konkurrencen, der er placeret i en separat session under årsmødet.
 3. Foredraget skal omhandle et ikke tidligere publiceret klinisk eller eksperimentelt forskningsprojekt inden for det neurologiske/neurokirurgiske fagområde.
Foredraget vil blive bedømt i henhold til fondens vedtægter:
 • Foredragsholderen bør være den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det fremlagte projekt.
 • Foredragsholderen skal være under 40 år gammel.
 • Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.
 • Efter ovennævnte bedømmelsesudvalgs afgørelse uddeles Mogens Fog Prisen. Prisen skal indsættes på en forskningskonto på den institution, hvor deltageren er ansat. Præmierne uddeles af Fonden for Neurologisk Forskning
 • Bedømmelsen af abstract foretages af bestyrelsen for Fonden for Neurologisk Forskning og en repræsentant fra DNS. Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag.

Dansk Neurologisk Selskabs posterpris

DNS’ posterpris uddeles til de bedste posterpræsentationer ved det årlige fællesmøde i Dansk Neurologisk Selskab, Dansk Neurokirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Neurofysiologi efter nedenstående retningslinjer:
 1. Et eller flere abstracts indsendes til sekretæren for DNS med overholdelse af den gældende tidsfrist.
 2. Posteren skal omhandle et klinisk eller eksperimentelt forsk­ningsprojekt inden for det neurologiske fag­område.
 3. I forbindelse med postersessionen, der afholdes som en selvstændig session under års­mødet, forventes der en kort, mundtlig præsentation af projektet og en efterfølg­ende diskussion foran posteren.
 4. Præsentationen skal foretages af den vigtigste videnskabelige medarbejder ved det frem­lagte projekt.
 5. Posterens format skal være max. 1.0 m i bredde og max. 1.2 m i højde.
 6. Et videnskabeligt forskningsprojekt kan kun prisbelønnes én gang.
 7. Bedømmelsesudvalget består af DNS’ bestyrelse, og der lægges vægt på en samlet vurdering af projektets indhold, udførelse og præsentation.
 8. Prisuddelingen finder sted under årsmødets festmiddag.

Opdateret 6. december-2023 Lene Kristensen