Dansk Selskab for Søvnmedicin

Dansk Søvnselskab har til formål at udbrede kendskabet til og fremme vilkårene for og kvaliteten af diagnosticering, behandling og forskning indenfor søvn og søvnforstyrrelser. Dette søges gjort i bred tværfaglig medicinsk, teknologisk, odontologisk, psykologisk og social sammenhæng.

Gå til selskabets hjemmeside